Google Thảo Luận Ảnh Hưởng Của Thẻ Tag Đối Với Xếp Hạng

Jonn Mueller của Google đã trả lời có lợi ích xếp hạng hay không khi sử dụng “tag” links (những liên kết thẻ tag) trong bài viết.

Google Thảo Luận Ảnh Hưởng Của Thẻ Tag Đối Với Xếp Hạng
Google Thảo Luận Ảnh Hưởng Của Thẻ Tag Đối Với Xếp Hạng

John Mueller của Google đã trả lời một câu hỏi về những thẻ tag trên bài đăng blog và ảnh hưởng của chúng đối với xếp hạng. Người hỏi câu hỏi này muốn biết liệu có bất kỳ lợi ích nào đến xếp hạng.

Thẻ Tag Bài Viết

Một website thông thường tổ chức nội dung thông qua phân loại các chủ đề nội dung theo một cách giúp những người dùng dễ điều hướng đến các chủ để thú vị thông qua hệ thống điều hướng menu.

Những thẻ tag là một cách thêm vào để những người dùng điều hướng đến những nội dung tương tự. Nhưng những thẻ tag nói chung không phải một phần của hình thức điều hướng site.

Khi một người dùng kết thúc đọc một trang bài viết, họ có thể tìm các thẻ tag với những từ khóa link ( liên kết) đến nội dung tương tự.

Khác Nhau Giữa Categoties Và Tags

Categories nói chung là những phần của một website có thể được điều hướng từ menu ở phía trên của trang bài viết. Mục đích của categories là phân loại nội dung theo một nguyên tắc phân loại chủ đề hợp lý.

Mục đích của những thẻ tag để giúp những khách đến site khám phá những chủ để tương tự nhau. Những thẻ tag được hiển thị đặc thù ở bắt đầu và/hoặc kết thúc của một bài viết và thỉnh thoảng được hiển thị ở một nơi nào khác dọc theo bên phải học bên trái của page.

Lịch Sử Của Sử Dụng Thẻ Tag Bài Đăng Blog

Những blogger trong quá khứ đã liên kết nhiều bài viết trong một site bằng cách sử dụng thẻ tag. Lý do làm như thế là họ tin tưởng những từ khóa được sử dụng trong thẻ tag có thể có ảnh hưởng công cụ tìm kiếm để xếp hạng những bài viết cho các từ khóa sử dụng trong các thẻ tag.

Điều cuối cùng đã xảy ra là một site có thể phồng lên với điểm số hoặc hàng trăm trang lưu trữ thẻ tag liên kết đến các bài viết, với nhiều những danh sách trang lưu trữ thẻ tag hầu hết là các bài viết giống nhau.

Những trang thẻ tag đó về bản chất trở thành nội dung trùng lặp ( dupliate content), trang nội dung mỏng ( thin content).

Thực tiễn của việc sử dụng thẻ tag để liên kết nội dung như vậy bắt đầu mất đi tính phổ biến. Không có gì sai khi sử dụng thẻ tags để giúp người dùng tìm các nội dung tương tự.

Nhưng làm quá trớn trong việc sử dụng những thẻ tag có thể trở thành vấn đề bởi vì những trang nội dung mỏng được tạo ra, cần phải có giải pháp technical SEO ( kỹ thuật SEO) cho các vấn đề cơ bản tự gây ra.

Danh Mục Và Thẻ Tag Bài Viết Có Giúp Xếp Hạng Không?

Danh mục bài viết ( article category) và những thẻ tag bài viết ( post tags) có giúp xếp hạng không?

Có người đặt câu hỏi liệu có lợi ích nào khi sử dụng nhiều category và nhiều thẻ tag cho các bài viết.

“Những category bài đăng và thẻ tag bài đăng có ảnh hưởng đên thứ hạng bài đăng blog không.”

John Mueller đã hạ thấp bất kỳ lợi ích SEO nào trong khi truyền đạt lợi ích khác của việc sử dụng thẻ tag.

Với câu hỏi có xếp lợi ích xếp hạng không cho việc sử dụng thẻ tag, Mueller đã trả lời:

“Không nhất nhiết.

Vì vậy, không nhất thiết chúng tôi cố gắng nhận ra các thẻ tag trên một trang.

Nhưng đây là những liên kết và có khả năng chúng đi đến category page, tag page của bạn và đó có thể là một trong các page chúng có thể index hoặc chúng tôi có thể sử dụng để lựa chọn những link đến các bài viết của bạn.”

Mueller nói rằng sử dụng những thẻ tag có thể là các để giúp google tìm ra nhiều hơn những web page có chủ để tương tự.

Sở thích của tôi là link đến các bài viết cụ thể về một chủ đề nhất định. Kinh nghiệm của tôi, những link đến bài viết cụ thể cso khuynh hướng lấy được nhiều click hơn so một từ khóa trống link đến nơi lưu trữ nhiều bài viết.

Theo ý kiến của tôi, trải nghiệm người dùng tốt hơn khi đưa một link đến một bài viết liên quan hơn là gửi người dùng đến một page liên kết.

Không Phải “Ma Thuật” Trong Thẻ Tag Bài Viết

Mueller đã vạch trần một ý tưởng rằng có một lợi ích xếp hạng “vốn có” đối với các thẻ tag.

Giải thích của Mueller:

“Vì vậy, nó không có bất kỳ ma thuật vốn có nào xung quanh các thẻ tag. Nó chỉ tạo thêm các link và nhiều page ở phía trong một site.”

Bạn Có Nên Sử Dụng Thẻ Tag Bài Viết Không?

Các thẻ tags phần lớn đã không còn được ưa chuộng hơn một vài năm qua vì lý do chính đáng.

Tuy nhiên, các thẻ tag có thể hữu ích đối với nội dung có thể bị chôn sâu trong cấu trúc menu category thông thường.

Có lẽ gần như tốt nhất đối với các thẻ tag là hợp nhất nó trong một kế hoạch SEO được cân nhắc tốt. Tạo các thẻ tag dựa trên ngẫu hứng có thể là gần như là ít hợp lý hơn.

Trích Dẫn

Xem Google Office Hours (chương trình giờ hỗ trợ của google) trên Hangout trong khoảng 8 phút.

[thrive_text_block color=”note” headline=””]

Tóm Lược Nội Dung
– Thẻ Tag có mục đích
+ Giúp người dùng khám phá những nội dung tương tự nhau. Thường nằm ở vị trí bắt đầu, hoặc kết thúc bài viết. Hoặc có thể dọc theo bên phải/ bên trái của một webpage.
+ Hữu ích đối với các nội dung có thể bị chôn sâu trong cấu trúc menu category thông thường.
+ Nên sử dụng thẻ tag khi đã có nghiên cứu trong một kết hoạch SEO tổng thể.
+ Sử dụng thẻ tag bừa bãi có thể gây duplicate content, thin content.
+ John Mueller vạch trần ý tưởng cho rằng các thẻ tag của bài viết làm tăng khả năng xếp hạng.
– Phân biệt Tag với Categoty
+ Category những phần của một website, được điều hướng từ menu phía trên của một bài viết. Category phân loại nội dung theo một nguyên tắc phân loại chủ để hợp lý.

[/thrive_text_block]

Google Discusses Impact of Tags on Rankings  from Search Engine Journal

Dịch và biên tập Trần Hùng

Leave a Comment

Scroll to Top