Bảng Tuần Hoàn SEO 2021 (SEO Periodic Table)

10 năm về trước, một số anh em tại Search Engine Land ( gồm có tôi) phát hành bảng tuần hoàn SEO lần đầu tiên. Kể từ đó, chúng tôi có cập nhật bảng tuần hoàn SEO này một ít lần vì SEO đã có sự thay đổi sau vài năm. Chúng tôi đã làm lại nhân ngày lễ kỷ niệm 10 năm của bảng. Và tôi nghĩ đây là một phiên bản tốt nhất.

bảng tuần hoàn seo 2021 - tranhungteam
Bảng tuần hoàn SEO 2021

Đã ra mắt bảng tuần hoàn SEO 2021 (2021 SEO Periodic Table)

Như mỗi phiên bản trước, nhiều nỗ lực và suy đi tính lại các phần tử, phải chắc chắn rằng tên, mô tả, và nội dung là rõ ràng và hữu ích. Nhưng hơn thế nữa, chúng tôi xóa những yếu tố không liên quan và thêm yếu tố mới quan trọng thời điểm hiện tại.

Nhiều người tại Search Engine Land đã làm điều này, từ biên tập, thiết kế, sản phẩm và quản lý. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm đúng. Dĩ nhiên, như bất kỳ yếu tố nào trong số này, có thể có một cuộc thảo luận vì sao yếu tố này bị bỏ, yếu tố này bị thiếu. Hoặc tại sao một số đánh giá hoặc đánh giá kia. Nhưng đó làm điều vui của SEO, phải không?

Như Carolyn Lyden nói những thứ mới thêm như phần Niches, mới đi sâu vào đặc điểm riêng của SEO, bao gồm: Local SEO, News/ Publishing, và Ecommerce.

Bạn có thể tải bản PDF bảng tuần hoàn SEO tại đây

Xem video

 

Bài viết: 2021 SEO Periodic Table Now Available của Barry Schwartz từ Seroundtable

Scroll to Top