Bảo vệ DMCA: Ý nghĩa, Tác dụng & Cách hoạt động

Bản quyền tồn tại để bảo vệ những người tạo và chủ sở hữu nội dung – nếu công việc mà họ tạo ra được sử dụng mà không có sự cho phép của họ, họ có khả năng tiến hành hành động pháp lý có thể dẫn đến mức phạt lên đến 150.000 đô la tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

DMCA Protection: What It Is, Why It Matters, & How It Works

Thách thức là hành động pháp lý đòi hỏi cả thời gian và nguồn lực, trong nhiều trường hợp không đạt được mục tiêu cuối cùng: Loại bỏ nhanh chóng nội dung có bản quyền từ các trang web. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) được tạo ra để cải thiện quá trình này và xác định những trường hợp cụ thể mà các dịch vụ lưu trữ nội dung có bản quyền được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Không biết DMCA hoạt động như thế nào hoặc nó có ý nghĩa gì đối với trang web của bạn? Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình bảo vệ này.

DMCA Protection: What It Is, Why It Matters, & How It Works

Đạo luật Bản quyền Đại học Kỹ thuật Quốc gia Hà Nội (DMCA) là một phần của Luật Bản quyền Hoa Kỳ và liên quan đến việc gỡ bỏ, loại bỏ và đặt lại nội dung có bản quyền được hiển thị trực tuyến.

Được thông qua bởi Quốc hội vào năm 1998, đạo luật này nhằm bảo vệ chủ sở hữu bản quyền trong trường hợp nội dung hoặc tài liệu của họ được đăng trực tuyến mà không có sự cho phép hoặc hiểu biết của họ. Nó cung cấp một hệ thống để gỡ bỏ nội dung này mà không yêu cầu người sở hữu bản quyền kiện trực tiếp các trang web sử dụng công việc mà không có sự cho phép và cũng thiết lập các biện pháp bảo vệ cho các nhà cung cấp dịch vụ – chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) – không phải là trực tiếp chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền.

Cuối cùng, mục tiêu của đạo luật này là cung cấp một con đường thay thế cho chủ sở hữu bản quyền để đảm bảo kiểm soát trên nội dung và tài liệu của họ. Bằng cách cung cấp một quy trình giải quyết tập trung vào việc gỡ bỏ nhanh chóng tài nguyên có bản quyền, chủ sở hữu có phương án hành động và các trang web có thể nhanh chóng đáp ứng thay vì bị kéo vào tòa án.

Làm thế nào DMCA hoạt động?

Có hai khía cạnh của DMCA đặc biệt liên quan đến chủ sở hữu trang web và nhà cung cấp dịch vụ:

  • Thông báo và loại bỏ
  • Phản hồi và đặt lại
Tham khảo  Hướng dẫn Python cho SEO: Đầy đủ thông tin (9 chương)

Hãy khám phá chi tiết hơn về mỗi khía cạnh này.

Thông báo và loại bỏ

Quy định Thông báo và loại bỏ của DMCA yêu cầu bất kỳ trang web trực tuyến hoặc dịch vụ nào đăng tải nội dung hoặc cho phép người dùng đăng tải nội dung phải phản hồi các yêu cầu – hoặc thông báo – từ chủ sở hữu bản quyền và gỡ bỏ nội dung có bản quyền càng sớm càng tốt.

Mặc dù không có mẫu duy nhất cho thông báo gỡ bỏ, thông thường chúng bao gồm tên chủ sở hữu bản quyền, chi tiết về nội dung có bản quyền, bao gồm nơi nó có thể được tìm thấy trên cả trang web vi phạm và nơi mà nội dung gốc đặt tại, và một tuyên bố cho biết nội dung không được chấp thuận sử dụng.

Phản hồi và đặt lại

Phản hồi và đặt lại xảy ra khi thông báo gỡ bỏ được gửi nhưng chủ sở hữu hoặc nhà điều hành trang web có bằng chứng rằng họ đã đáp ứng yêu cầu bản quyền – hoặc những yêu cầu này không áp dụng – và nội dung có thể được đặt lại trực tuyến.

Dưới đây là một ví dụ về cách điều này hoạt động trong thực tế.

Người sở hữu bản quyền của một hình ảnh kỹ thuật số nhận thấy rằng công việc của họ được hiển thị trên một trang web WordPress mà không có sự cho phép của họ. Nếu đây là một trang web nhỏ, họ có thể chọn liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu trang web và yêu cầu gỡ bỏ nội dung. Nếu điều này không thành công, họ gửi một thông báo gỡ bỏ đến máy chủ web của trang web, người sau đó gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Nếu chủ sở hữu trang web có bằng chứng rằng họ đã trả phí để sử dụng tài liệu hoặc rằng họ không phải là đối tượng của luật bản quyền, họ có thể gửi một thông báo phản hồi.

DMCA bảo vệ ai?

Trong khi DMCA chủ yếu bảo vệ chủ sở hữu bản quyền bằng cách cung cấp một cách để giải quyết nhanh chóng các xung đột về nội dung, nó cũng cung cấp sự bảo vệ cho các nhà cung cấp dịch vụ như ISP, công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp lưu trữ trang web và các trang tin tức không chịu trách nhiệm đăng tải nội dung có bản quyền nhưng có thể vô tình chia sẻ nó.

Tham khảo  5 Cách Chứng Minh Giá Trị của SEO đối với Lãnh Đạo

Nếu các nhà cung cấp dịch vụ thuộc vào bốn loại được xác định bởi DMCA và phản hồi kịp thời các yêu cầu gỡ bỏ và phản hồi gỡ bỏ, họ tổng quát là miễn trách nhiệm khỏi vi phạm bản quyền, ngay cả khi chủ sở hữu trang web không hành động trong tinh thần tốt.

Theo DMCA, các nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào bốn loại hoạt động sau đây nói chung được bảo vệ khỏi vi phạm bản quyền:

1. Truyền thông tạm thời

Nhà cung cấp truyền thông tạm thời chỉ truyền hoặc định tuyến thông tin qua một hệ thống. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet thường thuộc vào loại này, miễn là họ không có khả năng sửa đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu theo bất kỳ cách nào. Ở đây, việc tạo điều kiện cho việc truyền tải dữ liệu là những gì trao quyền miễn trách nhiệm vi phạm bản quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ này.

2. Bộ nhớ cache hệ thống

Các nhà cung cấp cung cấp lưu trữ tạm thời – hoặc bộ nhớ cache – dữ liệu không được chỉnh sửa cho bên thứ ba như chủ sở hữu trang web cũng được miễn trách nhiệm.

3. Lưu trữ nội dung

Các nhà cung cấp lưu trữ không chịu trách nhiệm về vi phạm bản quyền nếu họ không biết rằng có tài liệu có bản quyền được lưu trữ và không có khả năng chỉnh sửa nó.

4. Dịch vụ vị trí thông tin

Cuối cùng, các dịch vụ vị trí thông tin như công cụ tìm kiếm không chịu trách nhiệm về nội dung bản quyền trả về như kết quả tìm kiếm miễn là họ không thể kiểm soát nội dung này và không nhận bất kỳ lợi ích tài chính nào từ việc hiển thị nó.

Lưu ý quan trọng? Để đảm bảo tuân thủ quy định DMCA, các nhà cung cấp dịch vụ phải đăng thông báo ý định tuân thủ DMCA trên trang web của họ và phải chỉ định một người đại diện để đáp ứng và hành động nếu các thông báo gỡ bỏ được gửi.

Các nhà cung cấp cũng phải đưa thông tin liên hệ cho người đại diện dễ tiếp cận và phải phản hồi kịp thời các yêu cầu gỡ bỏ. Không chỉ định người đại diện hoặc phản ứng nhanh có thể dẫn đến mất miễn trách nhiệm vi phạm và hậu quả pháp lý tiềm năng.

Tham khảo  Hướng dẫn cách sử dụng SEO PowerSuite để tạo chiến dịch SEO thành công

Biểu ngữ bảo vệ DMCA là gì?

Biểu ngữ bảo vệ DMCA là một hình ảnh nhỏ được đặt trên các trang web kế bên nội dung có bản quyền và không được sử dụng công khai mà không có sự cho phép.

Mặc dù không chính thức được yêu cầu bởi các quy định DMCA, các biểu ngữ này có thể là một cách hiệu quả để ngăn chặn những kẻ trộm bản quyền tiềm năng. Bằng cách làm rõ rằng tài nguyên không được sử dụng mà không có sự cho phép, chủ sở hữu có thể dễ dàng chứng minh lý do để gỡ bỏ và các nhà cung cấp dịch vụ có thể nhanh chóng xác minh quyền sở hữu.

Không có khung cụ thể hoặc định dạng cho những biểu ngữ này – chủ sở hữu nội dung có thể tạo ra riêng của mình hoặc tải xuống các mẫu biểu ngữ đã được xây dựng trước trên Internet.

3 cách tăng cường bảo vệ bản quyền

Lo lắng về việc sử dụng nội dung có bản quyền mà không có sự cho phép – hoặc vô tình đăng một cái gì đó mà nằm trong phạm vi luật bản quyền? Dưới đây là ba cách để giúp tăng cường bảo vệ trực tuyến.

1. Kiểm tra nội dung trùng lặp.

Dù bạn muốn kiểm tra xem nội dung của bạn có được đăng ở nơi khác hay đảm bảo nội dung bạn đăng là độc đáo, việc kiểm tra dữ liệu trùng lặp bằng các công cụ như Copyscape là một ý tưởng tốt.

1. Check for duplicate content.

Nguồn ảnh

Chỉ cần sao chép và dán nội dung bạn muốn kiểm tra vào thanh tìm kiếm, nhấp vào “go” và dịch vụ sẽ trả về kết quả về bất kỳ nội dung trùng lặp nào.

2. Tìm kiếm hình ảnh tương tự.

Bạn cũng có thể tìm kiếm hình ảnh có bản quyền bằng cách sử dụng các dịch vụ như Tìm kiếm hình ảnh ngược của Google. Điều này rất dễ dàng – chỉ cần tìm kiếm một cái gì đó bằng Google và sau đó nhấp vào tab “Hình ảnh”. Ở đây, chúng tôi đã tìm kiếm “mèo xám” và nhận được các kết quả sau:

2. Search for similar images.

Bây giờ, nhấp chuột phải vào bất kỳ hình ảnh nào và chọn “Tìm kiếm Google cho hình ảnh”. Công cụ tìm kiếm sau đó sẽ trả về cả các kết quả tương tự và giống nhau, giúp bạn nhanh chóng xác định các vi phạm bản quyền tiềm năng.

3. Sử dụng plugin để bảo vệ tích cực.

Nếu bạn đang chạy một trang web WordPress bao gồm nội dung có bản quyền, các plugin như WP Content Copy Protection và No Right Click có thể giúp đỡ.

Plugin này ngăn người dùng nhấp chuột phải và sao chép hình ảnh và tài nguyên khác từ trang của bạn và cũng cung cấp cảnh báo nếu người dùng cố gắng nhấp chuột phải và lưu nội dung của bạn.

Giữ xa những người đánh cắp bản quyền

Keeping Copycats at Bay

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo