Cách Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet

Hướng Dẫn Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet

Một tài khoản Ariadna có hỏi:

Can i prevent a section of my pages from being used in the meta description?

Tạm Dịch: Tôi có thể ngăn một phần các page của tôi được sử dụng trong meta description không?

Ý Ariadna hỏi có thể ngăn một số văn bản trong page không cho hiển thị ở snippet bên ngoài serp có được không?

Cách Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet
Cách Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet

John Mueller giải thích một chút về snippet

Snippet là một mô tả ngắn hiển thị trên mỗi page trong serp.

Hệ thống của google sẽ mô tả các page riêng biệt này sao cho có ích với user nhất.

Google hiển thị các văn bản khác nhau tùy thuộc vào user tìm cái gì.

Thông thường thì mô tả snippet được lấy từ description meta tag. Thỉnh thoảng lấy từ phần văn bản trong page.

Ẩn một phần của page hiển thị trong snippet ở serp

Trong một số trường hợp, chúng ta không muốn hiển thị những thứ đặc biệt khác từ page ra ngoài snippet.

Có thể đó là dynamic content ( nội dung động) chẳng hạn.

Gần đây, google có giới thiệu cách làm như thế nào để loại trừ văn bản đó.

Bằng cách sử dụng thuộc tính HTML “data-no snippet“.

Bạn thêm những phần tử HTML đặc biệt này vào, sau đó google sẻ hiểu. Nhưng kết quả sẽ không áp dụng ngay lập tức vì google cần craw lại mới nắm được thông tin bạn thêm vào.

Bài viết được biên tập lại từ chương trình askgooglebot của google tại youtube Google Search Central.
» Cùng chủ đề

» Xem thêm

Biên tập Trần Hùng

Chuyên mục SEO from tranhungteam

Scroll to Top