Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

Cài đặt theo dõi sự kiện điền form giúp bạn thống kê được có bao nhiêu lượt điền, gửi form trên chính website của mình. Vậy làm thế nào có thể cài đặt nó, đặc biệt là ở các form quan trọng, thuộc các chiến dịch tiếp thị.

Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

Ở bài viết này, mình chia sẻ cách cài đặt track form submission thông qua công cụ google tag manager. Quá trình cài đặt gồm các bước chính:.

Tổng quan các bước cài đặt form tracking

Bước 1: Xác định element.

Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”.

Bước 3: Tạo tag mới “ga – event – submit form – contact”.

Bước 4: Preview và Publish.

Bước 5: Xem báo cáo ở Google Analytics.

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt theo dõi sự kiện gửi form

Với sự kiện điền form này, thì tùy theo cấu trúc cài đặt của form, mình sẽ có cách theo dõi khác nhau. Như mình thấy sẽ có trường hợp như:.

Trường hợp 1: Khi nhấn gửi form sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký thành công. Với trường hợp này chỉ cần cài đặt mục tiêu ở trong google analytics là được nhé.

Tham khảo  Hướng Dẫn Thiết Lập Track Timer Với Google Tag Manager

Trường hợp 2: Khi nhấn gửi form, bạn không bị chuyển hướng, sẽ có một thông báo hiển thị gửi form thành công trên màn hình. Chính ở bài viết này, mình đang chi sẻ với bạn trường hợp này đó nhé.

Bước 1: Xác định element.

Đầu tiên, các bạn cứ điền form như bình thường, sau khi nhấn gửi và hiện thông báo thành công à các bạn nhấn kiểm tra phần tử của nó.

Bước 1: Xác định element

Hình 1 Nhấn kiểm tra phần tử thông báo điền form.

Như bạn thấy ở hình thì mình đã tìm được, mình sẽ lưu class đó lại.

“Tve-toast-message-container”.

Bước 1: Xác định element

Hình 2 Lưu class của phần tử lại.

Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”.

Trước khi thực hiện bước này thì bạn cần đảm bảo các biến phù hợp cần được bật.

Tại giao điện google tag manager > variables > configure > form.

Tại nhóm form thì bạn bật chọn tất cả các biến trong đó.

Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”

Hình 3 Bật các biến trong nhóm form.

Tiếp tục, bạn sẽ cần tạo trigger mới.

Tại giao diện google tag manager > triggers > new > configuration > save.

Configuration.

 • Đặt tên: submit form – engagement – visibility – contact – trigger.
 • Chọn loại trigger: element visibility.
 • Phương pháp vùng chọn: css selector.
 • Element selector: “tve-toast-message-container”.
 • Chạy trigger này khi mỗi lần phần tử hiển thị trên màn hình.
 • Phần trăm hiển thị tối thiểu: 50.
 • Tích chọn Observe DOM changes.
 • Các bạn linh hoạt phần này. Ở trường hợp này mình chỉ muốn theo dõi form trên trang liên hệ, chính vì thế mà mình bật thêm điều kiện này. Các form ở các webpage khác mình chưa quan tâm.
 • Save.
 • Tham khảo  Hướng Dẫn Track Outbound Links Với Google Tag Manager

  Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”

  Hình 4 Tạo trigger mới và cài đặt cấu hình.

  Bước 3: Tạo tag mới “ga – event – submit form – contact”.

  Tại giao diện google tag manager > tags > new > tag configuration > save.

  Configuration:.

 • Đặt tên tag: ga – event – submit form – contact.
 • Chọn loại tag: universal analytics.
 • Loại sự kiện: event.
 • Tên danh mục: submit form.
 • Tên hành động: submit.
 • Nhãn:{{Page Path}}.
 • Hành động không tương tác: false.
 • Cài đặt google analytics: chọn biến đã cài đặt trước đó.
 • Chạy trên trigger: kết nối với trigger ở bước trước.
 • Save.
 • Bước 3: Tạo tag mới “ga – event – submit form – contact”

  Hình 5 Thêm tag mới và cấu hình.

  Bước 4: Preview và Publish.

  Kiểm tra bằng preview xem sự kiện được kích hoạt và gửi đến google analytics không.

  Mình kiểm tra thì thấy tag submit form đã được gửi đến GA.

  Kiểm tra đã ổn rồi thì mình sẽ publish nó.

  Bước 4: Preview và Publish

  Hình 6 Preview và publish tag.

  Bước 5: Xem báo cáo ở Google Analytics.

  Bạn có thể vào GA để xem báo cáo của mình.

  Bước 5: Xem báo cáo ở Google Analytics

  Hình 7 Xem báo cáo ở trong google analytics.

  » Cùng chuyên mục.

 • Hướng Dẫn Thiết Lập Theo Dõi Sự Kiện Đặt Hàng Trên Website.
 • Hướng Dẫn Track Internal Link Với Google Tag Manager.
 • Hướng Dẫn Track File Download Với Google Tag Manager.
 • Chuyên mục Google Tag Manager.

  Website: tranxuanhung.Com.

  Đánh giá bài viết
  Contact Me on Zalo