Cài Google Tag Manager Analytics Search Console Vào Website

Chuẩn Bị

  • Plugin: Insert Headers and Footers Hoặc Header and Footer Scripts.
  • Tiện ích kiểm tra sau khi đã cài đặt Google Tag Manager: Google tag assistant.
  • Đã có tài khoản Google Tag Manager.
Insert Headers and Footers
Insert Headers and Footers
Google Tag Assistant
Google Tag Assistant

Để gắn code Google Tag Manager vào Website, bạn làm theo các bước dưới đây:.

  • Tạo tài khoản mới để thêm vùng chứa: https://tagmanager.Google.Com/.
  • Gắn code vào website.
  • Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng?

Bước 1: Tạo tài khoản mới để thêm vùng chứa

Truy cập https://tagmanager.Google.Com/.

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa
Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa

Tạo tài khoản mới và thêm vùng chứa

Bước 2: Gắn code vào website

Copy Code
Copy Code
Gắn code vào website
Gắn code vào website.

Bước 3: Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng?

Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng
Kiểm tra bằng tiện ích xem đã gắn đúng

Cài Google Analytics Vào Website Thông Qua Google Tag Manager

Các bước cài Google Analytics Vào website thông qua Google Tag Manager.

  • Tạo biến cài Google Analytics.
  • Tạo thẻ tag mới.
  • Kiểm tra mã code đã cài đúng bằng Google tag assistant.

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 1: Tạo biến cài Google Analytics

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 3: Kiểm tra mã code đã cài đúng bằng Google tag assistant

Cài Google Search Console Vào Website Thông Qua Google Tag Manager

Xác thực Google Search Console Thông Qua Google Tag Manager
Xác thực Google Search Console Thông Qua Google Tag Manager

Lưu ý:.

Tham khảo  Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

Có quyền Xuất bản đối với vùng chứa Google Tag Manager trên trang.

Đặt phần <noscript> của mã Google Tag Manager ngay sau thẻ mở <body> trên website.

Tài Liệu Hữu Ích

  • Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn.
5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo