Càng cho đi nhiều bạn càng trưởng thành

Một ly đầy sẽ chỉ chứa thêm được khi bạn đổ bớt nước đang có trong ly đi. Đó là điều tôi đang muốn bạn làm. Bạn không thể thu nạp thêm cho đến khi bạn “đổ” bớt sang cho người khác – trải nghiệm tinh thần, tình cảm. Không giống với một chiếc cốc cùng kích cỡ, với con người, càng chia sẻ nhiều, bạn càng trưởng thành và bạn càng có thể chia sẻ thêm. Đừng giữ cho riêng mình, đừng úp chiếc ly của bạn xuống. Có rất nhiều điều để chia sẻ trong cuộc sống và nếu bạn keo kiệt với những gì bạn có thì nó cũng sẽ giống như muối bỏ bể vậy.

<Chìa khóa thành công - Jim Rohn>

>> Xem thêm Quan điểm về sự Tập trung

Click Here to Leave a Comment Below
Xuan Mai - June 16, 2019 Reply

Cảm ơn bạn!

Leave a Comment: