Những Cập Nhật Mới Từ Google Search Trong Tháng 06.2021

Cập Nhật Tin Tức SEO Đáng Chú Ý Tháng 6.2021

Cập Nhật Tin Tức SEO Đáng Chú Ý Tháng 6.2021
Cập Nhật Tin Tức SEO Đáng Chú Ý Tháng 6.2021

Core Web Vital và Page Experience

Đây là một thay đổi xếp hạng mới, có tính đến user experience của webpage. Bao gồm như https, xoay quanh tốc độ và khả năng phản hồi.

Dữ liệu báo cáo về Core Web Vital và Page Experience trong Search Console được trên dữ liệu báo cáo trải nghiệm người dùng Chrome, tổng hợp trong 28 ngày.

Những thay đổi về xếp hạng đối với yếu tố trên mới áp dụng gần đây. Bạn sẽ không thấy ngay khả năng hiển thị website của bạn vì nó thay đổi dần dần theo thời gian.

Core Web Vital và Page Experience
Core Web Vital và Page Experience

Search Console

Searh Console giúp bạn có nhiều thông tin của website thông qua google tìm kiếm.

Chức năng phủ định regex mới được bổ sung, bạn có thể ứng dụng tính năng này vào việc tìm các cụm từ có chứa thương hiệu hoặc không có thương hiệu.

Search Console
Search Console

Search Console Insight

Search Console Insight giúp bạn chắt lọc thông tin tổng quan từ google analytics và search console. Giúp sở hữu website biết được những gì đang diễn ra trên website của họ.

Search Console Insight
Search Console Insight

RSS

RSS được sử dụng thông báo về bài đăng mới cho người đăng ký. Gần đây RSS được nhắc đến tại Google I/O, (the big Google developer conference) hội nghị nhà phát triển lớn của google.

Google đã đề cập việc sử dụng chúng trong ngữ cảnh của nút theo dõi trong chrome.

Điều này cho phép người dùng nhận cập nhật từ website của bạn thông qua trình duyệt của họ.

Nó độc lập với tìm kiếm và đang thử nghiệm tại Hoa Kỳ trong chrome Android.

RSS
RSS

Tài liệu học SEO

Nếu bạn mới bắt đầu làm SEO, hãy tham khảo website: learningseo.io của aleyda

Một tài liệu toàn diện giúp bạn có cái nhìn tổng quan về SEO, ban có thể thấy một lộ trình học phù hợp với mình nhất.

Tài liệu học SEO
Tài liệu học SEO

MUM

Tại Google I/O vào cuối tháng 5. Google đã công bố Multitask Unified Model ( Mô hình hợp nhất đa nhiệm) và các công nghệ máy học khác.

Những công việc ngày giúp bạn thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn và các hoạt động cụ thể sẽ được phát triển.

Xem video:

[thrive_posts_list category=’6′ title=”” no_posts=”4″ filter=”recent” thumbnails=”off”]

Video: Google Search News (June ‘21) – Search Console Insights (BETA), RSS, and more! từ Google Search Central

Biên tập Trần Hùng / tranhungteam

Scroll to Top