Bản Cập Nhật Thuật Toán Page Experience Của Google Khởi Chạy Vào Giữa Tháng 6.2021

Việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán trải nghiệm trang ( Page Experience) được lên lịch lại từ tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2021.

Google đang lùi lại việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán Page Experience, bản cập nhật này sẽ cho chúng ta thấy Core Web Vital ( yếu tố cốt lõi trang web) sẽ trở thành yếu tố xếp hạng (rangking signal) vào tháng 6.

Bản Cập Nhật Thuật Toán Page Experience Của Google
Bản Cập Nhật Thuật Toán Page Experience Của Google

Lịch dự kiến ban đầu vào tháng 5.2021, sự thay đổi về thời gian này giúp các chủ sở hữu website có ít nhất 1 tháng chuẩn bị trước.

Google có nói trong một bài đăng blog rằng bản cập nhật Page Experience sẽ tung ra vào giữa tháng 6, những nó sẽ phát huy hết hiệu lực vào cuối tháng 8 năm 2021.

Những chủ sở hữu website không nên quá trong chờ vào bản cập nhật Page Experience. Google nói page experience sẽ là một trong nhiều yếu tố cân nhắc khi xếp hạng các webpage.

Làm một phần của bản page experience, Google New sẽ có sự thay đổi về việc sử dụng nội dung không phải amp trên news.google.com và mobile app ( ứng dụng di động), Google sẽ xóa các huy hiệu amp.

Báo Cáo Page Experience Mới Trong Google Search Console

Báo cáo Page Experience có sẵn trong Google Search Console kết hợp với báo cáo Core Vitals với những tín hiệu trải nghiệm trang khác như:

Báo Cáo Page Experience Mới Trong Google Search Console
Báo Cáo Page Experience Mới Trong Google Search Console

Mobile usability ( khả năng sử dụng di động): một url không bị lỗi về khả năng sử dụng di động để mà đạt về chất lượng sẽ được đánh giá trạng thái tốt ( Good).

Security issues ( vấn đề bảo mật): bất kỳ vấn đề bảo mật nào ( security issues) đôi với site đều loại tất cả url trên site đó ở trạng thái Good.

Https usage (sử dụng https): Một page phải có https để đạt trạng thái good.

Ad experience (trải nghiệm quảng cáo: một website không được sử dụng các kỹ thuật quảng cáo gây mất tập trung, làm gián đoạn hoặc không có lợi cho người dùng.

Báo cáo page experience sẽ đo lường tỷ lệ phần trăm url trên website mang lại trải nghiệm tốt thông qua việc đánh giá các yếu tốt trên.

Cùng với bản cập nhật này, báo cáo performance trong google search console đã được cập nhật với khả năng lọc các trang có trải nghiệm trang tốt.

Bài viết nên xem:

Google Page Experience Algorithm Update Launching in Mid-June from SEJ

  Dịch và biên tập Trần Hùng

Scroll to Top