SEO

Google Công Bố Báo Cáo Index Video Mới Trong Search Console

Việc tạo và tiêu thụ video trên web tiếp tục tăng và Google Tìm kiếm lập chỉ mục video từ hàng triệu trang web khác nhau để mọi người có thể dễ dàng khám phá và xem nội dung này. Để giúp bạn hiểu hiệu suất của video trên Google và xác định các lĩnh …

Google Công Bố Báo Cáo Index Video Mới Trong Search Console Read More »

Google Tìm Kiếm Địa Điểm Thông Qua Reviews

Google dường như đang thử nghiệm hoặc từ từ triển khai một tính năng tìm kiếm địa phương mới trong kết quả tìm kiếm chính trên web có tên Tìm địa điểm thông qua các bài đánh giá. Google sẽ hiển thị băng chuyền đánh giá (review carousel) cho một số doanh nghiệp địa phương …

Google Tìm Kiếm Địa Điểm Thông Qua Reviews Read More »

Googlebot Thu Thập Dữ Liệu Và Lập Chỉ Mục Nội Dung HTML 15 MB Đầu Tiên

Trong bản cập nhật cho tài liệu trợ giúp của Googlebot, Google đã âm thầm thông báo rằng họ sẽ thu thập dữ liệu 15 MB đầu tiên của một trang web. Bất cứ điều gì sau khi cắt giảm này sẽ không được đưa vào tính toán bảng xếp hạng. Google chỉ định trong …

Googlebot Thu Thập Dữ Liệu Và Lập Chỉ Mục Nội Dung HTML 15 MB Đầu Tiên Read More »

SEO Mất Thời Gian Bao Lâu Để Các Page Mới Hiển Thị Ngoài Serp?

SEO mất thời gian bao lâu với các page mới xuất bản trên website? Câu hỏi của một user filecoffe từ youtube. ” How long does SEO take for new pages? – SEO mất bao lâu để những page mới hiển thị bên ngoài SERP? John Mueller cho rằng trả lời câu hỏi này còn …

SEO Mất Thời Gian Bao Lâu Để Các Page Mới Hiển Thị Ngoài Serp? Read More »

Cách Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet

Hướng Dẫn Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet Một tài khoản Ariadna có hỏi: Can i prevent a section of my pages from being used in the meta description? Tạm Dịch: Tôi có thể ngăn một phần các page của tôi được sử dụng trong meta description không? Ý Ariadna hỏi có thể ngăn …

Cách Ẩn Văn Bản Hiển Thị Trong Snippet Read More »

Google Thông Báo Cập Nhật Về Cách Tạo Title Tag Mới

Bản Cập Nhật Mới Của Google Về Cách Tạo Title Tag Google nói rằng một trong những cách user xác định truy vấn tìm kiếm của họ có liên quan đến kết quả hiển thị trên serp là thông qua title tag. Đây chính là lý do google cập nhật, giúp user tìm kiếm được …

Google Thông Báo Cập Nhật Về Cách Tạo Title Tag Mới Read More »

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Giải thích về việc 20% URL của site không được Index John Mueller nói rằng 20% URL thuộc website không được Index ( lập chỉ mục) là điều bình thường. Chất lượng tổng thể website quyết định đến việc Index ( lập chỉ mục). Chất lượng tổng thể của website là điều mà google quan …

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường Read More »

Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021

Thuật Toán Link Spam Update Thông Báo Ngày 26.07.2021 Vào ngày 26.07.2021, trang thông tin từ google đã thông báo về thuật toán “Link Spam Update”. Theo Google thì thuật toán này được khởi chạy trong hai tuần tới tính từ ngày thông báo, chính vì thế mà thứ hạng hay hiệu suất website trên …

Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021 Read More »

Những Cập Nhật Mới Từ Google Search Trong Tháng 06.2021

Cập Nhật Tin Tức SEO Đáng Chú Ý Tháng 6.2021 Core Web Vital và Page Experience Đây là một thay đổi xếp hạng mới, có tính đến user experience của webpage. Bao gồm như https, xoay quanh tốc độ và khả năng phản hồi. Dữ liệu báo cáo về Core Web Vital và Page Experience …

Những Cập Nhật Mới Từ Google Search Trong Tháng 06.2021 Read More »

Scroll to Top