SEO

Googlebot Thu Thập Dữ Liệu Và Lập Chỉ Mục Nội Dung HTML 15 MB Đầu Tiên

Trong bản cập nhật cho tài liệu trợ giúp của Googlebot, Google đã âm thầm thông báo rằng họ sẽ thu thập dữ liệu 15 MB đầu tiên của một trang web. Bất cứ điều gì sau khi cắt giảm này sẽ không được đưa vào tính toán bảng xếp hạng. Google chỉ định trong …

Googlebot Thu Thập Dữ Liệu Và Lập Chỉ Mục Nội Dung HTML 15 MB Đầu Tiên Read More »

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Giải thích về việc 20% URL của site không được Index John Mueller nói rằng 20% URL thuộc website không được Index ( lập chỉ mục) là điều bình thường. Chất lượng tổng thể website quyết định đến việc Index ( lập chỉ mục). Chất lượng tổng thể của website là điều mà google quan …

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường Read More »

Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021

Thuật Toán Link Spam Update Thông Báo Ngày 26.07.2021 Vào ngày 26.07.2021, trang thông tin từ google đã thông báo về thuật toán “Link Spam Update”. Theo Google thì thuật toán này được khởi chạy trong hai tuần tới tính từ ngày thông báo, chính vì thế mà thứ hạng hay hiệu suất website trên …

Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021 Read More »

Scroll to Top