Category Archives for "Google Updates"

Bản Cập Nhật Thuật Toán Page Experience Của Google Khởi Chạy Vào Giữa Tháng 6.2021

Việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán trải nghiệm trang ( Page Experience) được lên lịch lại từ tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2021. Google đang lùi lại việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán Page Experience, bản cập nhật này sẽ cho chúng ta thấy Core Web Vital ( yếu […]

Continue reading
>