Category Archives for "Uncategorized"

Công Thức Trích Xuất Domain Từ URL Trong Excel, Google Sheet

Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cần tách root domain (tên miền gốc) khỏi danh sách Url để thực hiện các phân tích hay thống kê. Dưới đây là công thức để bạn có thể thực hiện điều đó trong Excel hoặc Google Sheet. Công Thức Trích Xuất Tên Miền Từ URL Trong Excel, […]

Continue reading
>