Công Thức Trích Xuất Domain Từ URL Trong Excel, Google Sheet

Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cần tách root domain (tên miền gốc) khỏi danh sách Url để thực hiện các phân tích hay thống kê. Dưới đây là công thức để bạn có thể thực hiện điều đó trong Excel hoặc Google Sheet.

Công Thức Trích Xuất Tên Miền Từ URL Trong Excel, Google Sheet

Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Excel

Cột A là danh sách URL cần trích xuất domain. Bạn copy công thức dưới đây vào ô B2. Kết qua được như hình.

[code]=IF(ISERROR(FIND(“//www.”,A2)), MID(A2,FIND(“:”,A2,4)+3,FIND(“/”,A2,9)-FIND(“:”,A2,4)-3), MID(A2,FIND(“:”,A2,4)+7,FIND(“/”,A2,9)-FIND(“:”,A2,4)-7))[/code]

Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Excel
Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Excel

Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Google Sheet

Tương tự như Excel, bạn có thể dùng công thức trên để tách domain. Ta có kết quả như hình.

Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Google Sheet
Trích Xuất Tên Miền Từ URL Với Google Sheet

Leave a Comment

Scroll to Top