Core Webs Vitals Trở Thành Tín Hiệu Xếp Hạng Vào Tháng 05.2021

Yếu Tố Core Webs Vitals Trở Thành Tín Hiệu Xếp Hạng Vào Tháng 05.2021

Google xác nhận Core Web Vitals ( các chỉ số chính quan trọng về trang web) trở thành tín hiệu xếp hạng cho kết quả tìm kiếm vào tháng 5.2021

Yếu Tố Core Webs Vitals Trở Thành Tín Hiệu Xếp Hạng Vào Tháng 05.2021
Core Webs Vitals Trở Thành Tín Hiệu Xếp Hạng Vào Tháng 05.2021 (Nguồn Search Engine Journal)

Google công bố Core Web Vitals sẽ trở thành tín hiệu xếp hạng vào tháng 5.2021 trong một lần cập nhật, nó cũng sẽ kết hợp với các tín hiệu trải nghiệm người dùng ( UX) liên quan ở hiện tại.

Tín hiệu Page Experience ( Trải Nghiệm Trang)  kết hợp Core Web Vitals với những tín hiệu sau:

  • Mobile-friendliness: Thân thiện với thiết bị di động
  • Safe-browsing: Duyệt web an toàn
  • HTTPS-security: Bảo bật https
  • Intrusive interstitial guidelines: Nguyên tắc quảng cáo xen kẽ

Core Web Vitals đã được giới thiệu sớm trước đó và đã được thiết kế để đo lường trải nghiệm người dùng ( user experience) như thế nào về tốc độ (speed), khả năng phản hồi ( responsiveness) và độ ổn định trực quan ( visual stability) của một trang.

Đặc biệt, những cái này được định nghĩa là Core Web Vitals ( các chỉ số chính quan trọng về trang web):

– Largest Contentful Paint ( Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Thời gian cần để tải nội dung chính của một trang. Một phép đo LCP lý tưởng là 2.5 giây hoặc nhanh hơn.

– First Input Delay (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên): Thời gian cần để một trang phản hồi. Một phép đo lý tưởng ít hơn 100 ms ( mili giây).

– Cumulative Layout Shift ( Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục): Lượng thay đổi bố cục bất ngờ của nội dung trang trực quan. Một phép đo lý tưởng nhỏ hơn 0.1 giây.

Core Web Vitals
Core Web Vitals ( Nguồn Search Engine Journal)

Core Web Vitals có thể thay đổi qua từng năm khi mong đợi của người dùng của các trang web thay đổi.

Bảng đánh giá các chỉ số về Core Web Vitals
Bảng đánh giá các chỉ số về Core Web Vitals ( Nguồn Google Blog)

Nhãn Mới Trong Kết Quả Tìm Kiếm

Google có thể thêm nhãn trong kết quả tìm kiếm, nó cho biết kế quả nào cung cấp trải nghiệm trang tốt.

Google hiện tại đang làm việc trên các chỉ số báo cáo trực quan để nhận định những trang có các tiêu chí trải nghiệm trang được liệt kê ở phần trên.

Chờ đợi một một thử nghiệm nhãn được triển khải sớm. Nếu thử nghiệm thành công, nó sẽ khởi chạy vào tháng 05.2021 bên cạnh cập nhật trải nghiệm trang.

Như vậy, nhiều trang sẽ không đủ điều kiện cho nhãn này. Một nghiên cứu công khai vào tháng 8.2020 cho thấy ít hơn 15% các website được tối ưu hóa tốt đủ để vượt qua đánh giá Core Web Vitals.

Những chủ sở hữu website dường như đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị những trang của họ về tín hiệu page experience. Google báo cáo trung bình tăng 70% về số người dùng tương tác với Lighthouse và Page Speed Insights để đánh giá các chỉ số trải nghiệm trang.

Nhiều chủ sở hữu webste cũng dùng báo cáo Core Web Vitals của Search Console để nhận định cơ hội để cải thiện.

Google có tổng cộng 6 cách để đo Core Web Vitals.

Google đề xuất AMP như một cách dễ dàng và hiệu quả về chi phí để tối ưu cho tín hiệu page experience.

Google cho biết phần lớn các trang AMP đạt được page experience tuyệt vời.

Nội Dung Non AMP Trong Top Stories Carousel

Google đã sử dụng thông báo về tín hiệu page experience cũng như thông báo các trang non AMP đủ điều kiện xuất hiện trong Top Stories vào tháng 05.2021.

Cập nhật này sẽ ra mắt cùng thời gian với tín hiệu xếp hạng page experience.

Bất kỳ trang nào đáp ứng chính sách nội dung của Google New sẽ đủ điều kiện xuất hiện trong Top Stories Carousel, và những trang tỏ ra trải nghiệm vượt trội sẽ được ưu tiên trong xếp hạng.

Google lưu ý rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ nội dung AMP trong Google tìm kiếm giống như cách hiện Google đang làm.

Tài Liệu Hữu Ích

 

Nguồn Search Engine Journal 

Dịch và biên tập Trần Hùng

Scroll to Top