Google Công Bố Báo Cáo Index Video Mới Trong Search Console

Việc tạo và tiêu thụ video trên web tiếp tục tăng và Google Tìm kiếm lập chỉ mục video từ hàng triệu trang web khác nhau để mọi người có thể dễ dàng khám phá và xem nội dung này. Để giúp bạn hiểu hiệu suất của video trên Google và xác định các lĩnh vực có thể cải thiện, Search Console sẽ ra mắt một báo cáo mới có tên là Lập chỉ mục video . Chúng tôi sẽ triển khai thay đổi này dần dần trong vài tháng tới, vì vậy bạn có thể không thấy bất kỳ thay đổi nào vào lúc này.

Báo cáo lập chỉ mục video (Video Indexing Report)

Nếu Google phát hiện thấy video trên trang web của bạn, báo cáo Lập chỉ mục video sẽ xuất hiện trên thanh điều hướng bên trái trong phần phạm vi bảo hiểm. Nếu Google không phát hiện thấy video trên trang web của bạn, bạn sẽ không thấy báo cáo.

Báo cáo cho thấy trạng thái lập chỉ mục video trên trang web của bạn. Nó giúp bạn trả lời các câu hỏi sau:

  • Google đã xác định được một video trong bao nhiêu trang?
  • Những video nào đã được lập chỉ mục thành công?
  • Các vấn đề ngăn google lập chỉ mục video là gì?

Ngoài ra, nếu khắc phục sự cố hiện tại, bạn có thể sử dụng báo cáo để xác thực bản sửa lỗi và theo dõi cách cập nhật các trang video cố định của bạn trong chỉ mục của Google.

Xin lưu ý rằng báo cáo này khác với báo cáo Kết quả nhiều định dạng video . Báo cáo được thảo luận trong bài đăng hôm nay là về lập chỉ mục video, bất kể bất kỳ dữ liệu có cấu trúc video nào và do đó nó không cho thấy tính hợp lệ của các mục dữ liệu có cấu trúc Video. Báo cáo Kết quả nhiều định dạng video không thay đổi và tiếp tục hiển thị các mục dữ liệu có cấu trúc Video nào hợp lệ hoặc không hợp lệ trên trang web của bạn.

Kiểm tra một trang video cụ thể (Inspecting a specific video page)

Ngoài báo cáo mới, chúng tôi cũng đã cải tiến Công cụ kiểm tra URL để cho phép bạn kiểm tra trạng thái lập chỉ mục video của một trang cụ thể. Khi kiểm tra một trang, nếu Google phát hiện thấy một video trong đó, bạn sẽ thấy những điều sau đây trong kết quả:

  • Các chi tiết như URL video và URL hình thu nhỏ.
  • Trạng thái trang cho biết video đã được lập chỉ mục hay chưa.
  • Danh sách các vấn đề ngăn google lập chỉ mục video.

Điều này không áp dụng cho việc kiểm tra trực tiếp, vốn không hiển thị trạng thái lập chỉ mục video và sẽ chỉ cho biết liệu video có được phát hiện trên trang đang được kiểm tra hay không.

Chúng tôi hy vọng các công cụ mới này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được hiệu quả hoạt động của video trên Tìm kiếm cũng như xác định cũng như khắc phục sự cố. Để tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất về lập chỉ mục video, hãy xem hướng dẫn về các phương pháp hay nhất về video.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Cộng đồng Trung tâm Tìm kiếm của Google hoặc trên Twitter.

Nguồn tin: Google Search Central Blog

Scroll to Top