Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục

Website giáo dục ( education site) có thể sử dụng loại đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (structured data markup) nhận kết quả giàu định dạng ( Rich Results) trong google tìm kiếm (google search).

Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục
Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục

Google hiện đang bổ sung loại schema markup mới với việc giới thiệu rich results cho các website giáo dục.

Những website cung cấp nội dung như các bài toán thực hành (practice problems) và trang giải toán (math sover) có thể sử dụng structured data để nhận các rich results mới.

Google nói rằng các vấn đề thực hành và hỗ trợ toán học là những loại nội dung được yêu cầu nhất kể từ khi học sinh bị gián đoạn bởi covid 19.

Những tính năng mới này có thể giúp các site tăng khả năng hiển thị trên google và thúc đẩy nhiều lượng truy cập hơn ( traffic).

Dưới đây là một số thông tin thêm về rich results mới và làm sao để các site education đủ điều kiện hiển thị chúng.

Rich Results: Bài Toán Thực Hành  

Các bài toán thực hành giúp cho học sinh đánh giá được sử hiểu biết của mình về một chủ đề.

Khi tìm kiếm các bài toán thực hành, google sẽ hiển thị một loạt câu hỏi trắc nghiệm trong kết quả tìm kiếm.

Rich Results: Bài Toán Thực Hành  
Rich Results: Bài Toán Thực Hành

Để được hiển thị thì các site thực hiện thêm structured data cho các bài toán thực hành.

Google yêu cầu đánh dấu tối thiểu 2 bài toán thực hành cho mỗi khái niệm. Ví dụ 2 bài toán thực hành cho khái niệm “phương trình bậc 2” (quadratic equation). Bài toán thực hành ở đây như nhiều câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn A, B, C, D… giúp người dùng ôn tập kiến thức.

Rich Results: Giải Toán

Google xác định trang giải toán là một trang cung cấp công cụ giúp người dùng nhập phương trình và tìm lời giải.

Rich Results Giải Toán cho phép người dùng nhập phương trình vào thanh tìm kiếm của google để tìm các website có câu trả lời từng bước.

Rich Results: Giải Toán
Rich Results: Giải Toán

Các website education có thể thêm structured data của giải toán để đủ điều kiện hiển thị rich results.

Báo Cáo Trong Search Console

Sau khi thêm tructured data về bài toán thực hành và giải toán, các chủ sở hữu website có thể xem báo cáo trong google search console để kiểm tra bất kỳ lỗi nào.

Báo Cáo Trong Search Console
Báo Cáo Trong Search Console

Google Supports New Schema Markup For Education Sites From Search Engine Journal

Trần Hùng

Scroll to Top