Google Image Search Cập Nhật Giảm Bớt Duplicate Image ( Thg 11.2020)

Google đã công bố rằng đã tung ra bản cập nhật thuật toán google tìm kiếm hình ảnh (Google Image Search) vào tháng 11 năm 2020 với mục đích giảm bớt Duplicate Images (những hình ảnh trùng lặp ) trong kết quả tìm kiếm, thay vào đó hiển thị hình ảnh “thích hợp nhưng có sự khác biệt trực quan” .

Cộng với việc Google làm những hộp lọc ý nghĩa thay thế hữu ích hơn với những hình ảnh tốt hơn. Google cho biết trên Twitter.

Hình Ảnh Khác Biệt Trực Quan ( Visually Distinct Images)

Google đã viết “ để giúp đỡ, chúng tôi hoàn thành cải thiện Image Search ( hình ảnh tìm kiếm) mục đích giảm duplicate images ( trùng lặp hình ảnh ), vì vậy chúng tôi có thể hiển thị khác đó là những hình ảnh thích hợp nhưng khác biệt trực quan.”

Google đã chia sẻ hai ví dụ của kết quả hình ảnh cho thấy hình ảnh “khác biệt trực quan” nhưng “thích hợp” với truy vấn:

Hình Ảnh Khác Biệt Trực Quan
Hình Ảnh Khác Biệt Trực Quan

Điều này có nghĩa rằng vào tháng 11 năm 2020, bạn có thể có một hình ảnh xếp hạng tốt và sau đó không được xếp hạng tốt cho một truy vấn rõ ràng. Nó cũng có nghĩa rằng bạn có thể có những hình ảnh không xếp hạng từ lúc ban đầu trước bản cập nhật, bây giờ có xếp hạng sau cập nhật này.

Cải Thiện Bộ Lọc Ý Nghĩa Thay Thế (Improvements to Alternative Meanings Refinement)

Google cũng đã thực hiện cải thiện những hộp lọc ý nghĩa thay thế, để làm chúng hữu ích hơn với những hình ảnh và kết quả tốt hơn. Google đã nói “ Thỉnh thoảng, một ý nghĩa có thể có ảnh hưởng những kết quả hình ảnh.

Chúng tôi cải thiện công việc để cho thấy những hình ảnh với ý nghĩa thay thế, khi điều đó dường như hữu ích. “ Google “cũng có lần một truy vấn có thể liên quan đến những thứ khác nhau.

Ví dụ, [jaguar] có thể có nghĩa một là động vật hoặc chiếc xe hơi.”

Vì vậy những sàng lọc và những hình ảnh trong phạm vi chúng được cải thiện đôi khi vào tháng 11 năm 2020:

Tại sao Google công bố một thay đổi bây giờ trong khi nó đã hoạt động âm thầm từ vài tháng trước? Ồ, thỉnh thoảng thoảng Google làm điều đó.

Tôi lại còn đã xác nhận điều đó không phải một phần nhưng tất cả những công bố là từ tháng 11 năm 2020 và Danny đã xác nhận.

Diễn đàn thảo luận trên Twitter tại đây.

Nguồn bài viết tại đây.

Dịch và biên tập Trần Hùng

Leave a Comment

Scroll to Top