Google Passage Ranking & Scroll To Text hoặc Snippet Không Liên Quan

Với sự khởi chạy passage ranking vào tuần trước, đã có nhiều mơ hồ về việc liệu bạn “ thấy” điều này trong kết quả tìm kiếm google không. Câu trả lời là không, bạn không thể thấy chúng trong kết quả tìm kiếm như chúng tôi đã bao phủ tuần trước, tháng 12 năm 2020 và tháng 10 năm 2020.

Qua trở lại tháng 10 năm 2020, Danny Sulluvan của google nói “ Nó không dự định sẽ thấy bất cứ khác biệt nào. Nó chỉ là một cách để nhận diện webpages có liên quan đến truy vấn. (Webpages có thể là một url như post, page, url hình ảnh).

Vào tháng 11 năm 2020 Tôi đã hỏi Dannay liệu nó có thể thấy sự khác nhau, anh ấy nói không:

Tôi sau đó đã chia sẻ tại sao chúng ta mơ hồ:

Vì vậy tôi đã hỏi lại, từ tuần trước, vẫn còn sự mơ hồ liệu bạn có thể thấy khác biệt thông qua cuộn văn bản hoặc đoạn trích nổi bật (scroll to text or snippet feature) mà chúng tôi thấy trên một số featured snippet và bây giờ một số sản phẩm tìm kiếm. Tôi đã hỏi Danny điều đó vào tháng 11 năm 2020 như thế và anh ấy nói không:

Nhưng sau khi tôi đã hỏi lại tất cả, vào cuối tuần trước và thực sự không có sự thay đổi. Danny nó “ nó không làm việc như thế. Nó là một trong nhiều yếu tố xếp hang chúng tôi sử dụng để đáp ứng toàn bộ kết quả tìm kiếm.”

John Mueller của google nói trên Twitter có hai điều khác:

Anh ấy lại còn nói google có thể tước đoạt thông tin này ra ngoài từ Search Console có lẽ vì sự mơ hồ.

Đoạn sroll to text (cuộn văn bản) nó không liên quan đến passage indexing. Trong thực tế, tôi thấy chúng ít hiện trên Search Console vào tuần trước so với vài tháng trước đó.

Vì vậy sau đó tôi lại còn hỏi John về điều này vào thứ sáu ở video hangout. Tôi hỏi nó ngay từ đầu, trong 4 giây, đây là bản chép lại:

Barry Schwartz: Passage ranking đã khởi chạy tối thứ tư hoặc chiều thứ tư giờ pacific và có nhiều mơ hồ trong lĩnh vực này. Tôi chỉ muốn một sự dễ hiểu.

Tôi biết Danny Sullivan nói nó sẽ trông giống như bất kỳ snippet nào khác, nó sẽ không giống như một feature snippet, nó không giống như một snippet kỳ lạ, mặc dù các bạn đã có hình ảnh một snippet trong khác trên các tweet về nó.

Một, xác nhận điều đó và sau đó hai là đoạn trích passage ranking sử dụng tính năng scroll to text trong một số features snippet ( đoạn trích nổi bật) và yếu tố khác? Hai câu hỏi đó.

John Mueller: Tôi không biết về một trong số chúng.

Vì vậy, tôi nghĩ như câu hỏi thứ nhất, tôi không thực sự biết nó đã được hiển thị như thế nào và nó khó khăn để tôi nói bởi vì tôi không khi nào thấy nó ở Thụy Sỹ. Danny có thể biết thêm ở đó anh ấy dính dáng một chút trong khi tham ga trục tiếp.

Với sự chú ý đến phần scroll to snippet, tôi tin rằng là cái gì đó điều mà chúng tôi vẫn còn thử nghiệm. Vì vậy không nhất thiết nó sẽ tự động sử dụng hoặc như luôn luôn sử dụng điều đó hoặc không. Nhưng sự hiểu biết của tôi là vẫn còn cái gì đó nơi chúng tôi không chắc chắn 100% được nhúng vào lâu dài.

Barry Schwartz: Để passage ranking cụ thể hoặc cho bất kỳ snippet chung chung nào?

John Mueller: Chỉ nói chung chỉ nó chung. Yeah.

Barry Schwartz: Bạn biết không nếu chúng đang được kiểm tra, ý tôi là sẽ có khác trước khi kiểm tra passage ranking so với bất kỳ bất kỳ snippet khác?

John Mueller: Tôi không nghĩ ở đó sẽ nhất thiết làm một sự khác biệt lớn ở đó.

Đây là video đó đã được nhúng vào:

Vì thế ở đây, passage rankingscroll to text, những snippet nói chung là không liên quan và không có dự tính từ google, bên ngoài tiếp thị sai từ bạn đầu, rằng những kết quả sẽ trông khác.

Cuối cùng, tôi cho là không có bằng chứng của bất kỳ ai thực sự phát hiện ra một snippet được xếp hạng vì dù sao passage ranking mới được nêu ra.

Diễn đàn thảo luận tại Twitter.

Nguồn bài tại đây

Dịch và biên tập Trần Hùng

Leave a Comment

Scroll to Top