Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021

Thuật Toán Link Spam Update Thông Báo Ngày 26.07.2021

Vào ngày 26.07.2021, trang thông tin từ google đã thông báo về thuật toán “Link Spam Update”. Theo Google thì thuật toán này được khởi chạy trong hai tuần tới tính từ ngày thông báo, chính vì thế mà thứ hạng hay hiệu suất website trên công cụ tìm kiếm của một số site có thể bị ảnh hưởng.

link spam update
link spam update

Link Spam Update là gì?

Link Spam Update là bản cập nhật thuật toán liên kết spam, mục đích là xác định ( identifying) và vô hiệu hóa ( nullifying) các liên kết spam.

Với thuật toán này, các site tham gia vào thực hiện các hành vi liên quan đến spam liên kết đều có thể bị ảnh hưởng về thứ hạng từ khóa. Những chủ sở hữu website spam các liên kết đến và đi đều có thể bị tác động.

Google Khuyên Các Chủ Website

Tùy thuộc vào mục đích liên kết mà các chủ sở hữu website đánh dấu thuộc tính liên kết phù hợp.

  • Liên kết tiếp thị (Affiliate Link ): thêm thuộc tính rel=”sponsored”.
  • Liên kết từ bài viết được tài trợ ( sponsored post): thêm thuộc tính rel=”sponsored”.
  • Liên kết từ bài viết khách ( guest post): thêm thuộc tính rel=”rel=nofollow”.

Đọc thêm thông tin tại: https://developers.google.com/search/blog/2021/07/link-tagging-and-link-spam-update

» Cùng chủ đề

» Xem thêm

Biên tập Trần Hùng

Chuyên mục SEO from tranhungteam

Scroll to Top