Google Tìm Kiếm Địa Điểm Thông Qua Reviews

Google dường như đang thử nghiệm hoặc từ từ triển khai một tính năng tìm kiếm địa phương mới trong kết quả tìm kiếm chính trên web có tên Tìm địa điểm thông qua các bài đánh giá. Google sẽ hiển thị băng chuyền đánh giá (review carousel) cho một số doanh nghiệp địa phương (local businesses) phù hợp với truy vấn của bạn trong tính năng tìm kiếm trên web này.

Điều này đã được phát hiện bởi cả Celeste Gonzalez và Andy Simpson, Celeste đã chia sẻ ảnh chụp màn hình này trên Twitter :google tim dia diem thong qua reviews

Nguồn tin

Scroll to Top