Hội Thảo Google Tìm Kiếm Cơ Bản (Search Basics)

Hãy cùng tìm hiểu về Google Search! Thông qua buổi hội thảo, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan cách hoạt động cũng như các tính năng của Google Search. Bạn sẽ nắm được cách thức tối ưu trang website cho trải nghiệm người dùng cũng như cho Google Search. Bạn sẽ được chia sẻ những bí quyết để hoạt động tốt trên Google Search cũng như khám phá các công cụ Google giúp quản lý sự hiện diện trực tuyến của bạn trên Google Search.

Hội thảo này phù hợp với các Webmasters, chủ doanh nghiệp, nhà tiếp thị kỹ thuật số hay bất cứ ai muốn tìm hiểu về sự hiện diện của website trên Google Organic Search hay SEO. Hội thảo không yêu cầu người tham dự phải có kinh nghiệm về lập trình, quản trị website hay SEO.

SEARCH 101

Search Basic Webinar – Vietnam

Update 26/07/2020

Hội Thảo Google Tìm Kiếm Cơ Bản (Search Basics).mp4

Speaker: Duy Nguyen
Senior Search Quality Analyst
Google

Speaker: Yen Trinh
Partner Technology Manager, Search & News
Google

Speaker: Thu Phung
Search Quality Analyst
Google

Speaker: Trang Pham
Partner Manager
Google

 

Resources

THÔNG TIN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ CẢI THIỆN TRANG WEB

Webmaster Tools
Xem chi tiết
https://www.google.com/webmasters/#?modal_active=none

Search Engine Optimization (SEO) Beginner’s Guide
Xem chi tiết
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184

Google Webmaster YouTube channel
Xem chi tiết
https://www.youtube.com/c/GoogleWebmasters

Google Search Developer Guide
Xem chi tiết
https://developers.google.com/search

Webmaster Help Community
Xem chi tiết
https://developers.google.com/search

How Google Search works
Xem chi tiết
https://www.google.com/search/howsearchworks

Mr. Tâm Gà
Upload Facebook and Share
Thank team Google for share
#google #searchgoogle #seo #hoithaotimkiemgoogle

Nguồn Mr. Tâm Gà

>