Hướng Dẫn Theo Dõi Click Button Với Google Tag Manager

Chào bạn, ở bài viết này mình chia sẻ về chủ đề cài đặt có bao nhiêu lượt nhấp chuột vào button bất kỳ trên website. Button ở đây có thể là nút gửi form, nút download, nút kêu gọi hành động….

Theo Dõi Sự Kiện Click Button Với Google Tag Manager
Theo Dõi Sự Kiện Click Button Với Google Tag Manager

Tình huống của mình ở đây là mình sẽ thống kê có bao nhiêu lượt nhấp vào button “TƯ VẤN”, ở trên một bài viết nhất định. Nghĩa là mình chỉ theo dõi có bao nhiêu lượt click trên một bài viết mình chỉ định thôi.

Cụ thể là “flatsome1.Tranxuanhung.Com/velkommen-til-bloggen-min/”.

Hình 1 Tình huống
Hình 1 Tình huống

Tổng quan các bước cài đặt track button trên website

Bước 1: Xác định yếu tố theo gõi.

Bước 2: Tạo trigger mới “button tư vấn – click – just link – trigger”.

Bước 3: Tạo tag mới “ga – button tư vấn – event – tag”.

Bước 4: Preview và publish.

Bước 5: Xem báo cáo trong GA.

Chi tiết các bước cài đặt theo dõi sự kiện click button với google tag manager

Bước 1: Xác định yếu tố theo dõi

Đầu tiên, mình sử dụng trình preview của tag manager xem các giá trị cần theo dõi, tất nhiên là phải phù hợp với tình huống này.

Tham khảo  Hướng Dẫn Track File Download Với Google Tag Manager

Tại giao diện tag manager > preview.

Tiếp theo, mình thực hiện hành động nhấp vào button TƯ VẤN.

Mình đã thấy những gì tag manager thu nhận được.

Như ở hình, đó là giá trị khi một ai đó nhấp vào nút tư vấn.

Mình sẽ lưu lại classes này: “button primary is-primary is-medium”.

Hình 2 Lưu click classes
Hình 2 Lưu click classes

Vì mình chỉ muốn trên một bài viết này, nên mình kéo xuống tìm giá trị tiếp theo.

Các bạn thấy giá trị của page path không. Mình cũng lưu lại giá trị này. “/Velkommen-til-bloggen-min/”.

Hình 3 Lưu giá trị page path
Hình 3 Lưu giá trị page path.

Hình 3 Lưu giá trị page path.

Bước 2: Tạo trigger mới “button tư vấn – click – just link – trigger”

Tại giao diện google tag manager > triggers > new > trigger configuration > save.

Cài đặt cấu hình trigger.

 • Đặt tên trigger: “button tư vấn – click – just link – trigger”.
 • Loại trigger: click – just link.
 • Cài đặt điều kiện: click classes – equals – button primary is-primary is-medium.
 • Chỉ theo dõi click button trên bài viết này, các bạn dán page path phù hợp nhé: page path – contains – /velkommen-til-bloggen-min/.
 • Lưu.
 • Hình 4 Cấu hình trigger
  Hình 4 Cấu hình trigger

  Bước 3: Tạo tag mới “ga – button tư vấn – event – tag”

  Tại giao diện google tag manager > tags > new > tag configuration > save.

  Cấu hình tag.

 • Đặt tên tag: “ga – button tư vấn – event – tag”.
 • Loại tag: universal analytics.
 • Loại theo dõi: event.
 • Danh mục: track button.
 • Hành động: click button.
 • Nhãn: {{Click URL}}.
 • Hành động không tương tác: False.
 • Cài đặt google analytics: chọn biến GA đã cài đặt trước đó.
 • Kết nối với trigger ở bước trước.
 • Lưu.
 • Hình 5 Cấu hình tag
  Hình 5 Cấu hình tag

  Bước 4: Preview và publish.

  Ở bước này, mình sẽ preview để kiểm tra cài đặt liệu có hoạt động đúng.

  Tham khảo  Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

  Các bạn thấy như hình, sự kiện nhấp button đã được gửi về google analytics.

  Hình 6 Kiểm tra tag với preview và publish
  Hình 6 Kiểm tra tag với preview và publish
  Hình 6.2 Kiểm tra tag với preview và publish
  Hình 6.2 Kiểm tra tag với preview và publish

  Bước 5: Xem báo cáo trong GA.

  Cuối cùng bạn có thể xem báo cáo trong GA.

  Hình 7 Xem báo cáo trong GA
  Hình 7 Xem báo cáo trong GA

  » Cùng chuyên mục.

 • Hướng Dẫn Track External Link Clicks Với Google Tag Manager.
 • Hướng Dẫn Cài Track Scroll Depth Với Google Tag Manager.
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Google Tag Manager, Analytics, Search Console Vào Website.
 • Chuyên mục Google Tag Manager.

  Đánh giá bài viết
  Contact Me on Zalo