John Mueller Của Google: Tổng Số Backlink Không Phải Vấn Đề Quan Trọng

Tổng số lượng backlink đang hướng đến website là không thích hợp đối với Google, người ủng hộ tìm kiếm John Mueller cho biết.

Tổng Số Backlink Không Phải Vấn Đề Quan Trọng
Tổng Số Backlink Không Phải Vấn Đề Quan Trọng

John Muller của Google nói tổng số lượng backlink của một website không quan trọng chút nào đối với thuật toán tìm kiếm.

Một link tốt từ website liên quan có thể tác động mạnh mẽ hơn hàng triệu link có chất lượng thấp.

Đây là điều đã được phát biểu bởi Muller trong thời gian hangout Google Search Central đã được ghi lại vào ngày 19 tháng 2 năm 2021.

Chủ sở hữu một site đưa ra ý kiến là câu hỏi sau đây đến Mueller: “Vấn đề gì quan trọng nhất? Số lượng referring domain duy nhất hoặc tổng số backlink?

Thỉnh thoảng nói về về câu trả lời mơ hồ của anh ấy, Mueller không thể rõ ràng hơn trong việc giải thích một ít một trong hai yếu tố đó quan trọng đối với Google như thế nào.

Đọc phản hồi đầy đủ trong phần dưới đây.

John Mueller Của Google Bàn Về Backlinks

Mueller khuyên những chủ site không tập trung vào tổng số lượng backlink hướng về site của họ, hoặc tổng số lượng referring domain.

Google không ước định những link theo cách vậy, anh ấy giải thích.

“ Tôi không nghĩ chúng tôi phân biệt như vậy trong hệ thống của chúng tôi. Theo quan điểm của tôi, tôi sẽ có khuynh hướng không tập trung vào tổng số lượng link đến site của bạn, bởi vì chúng tôi xem xét link theo một cách khác”

Vấn đề quan trọng đối với Google khi nhắc đến link là sự liên quan mỗi một link là như thế nào khi mà nó trỏ về website.

Đó là cách Google xác định cân nhắc bao nhiêu link riêng lẻ. Tổng số “không quan trọng chút nào”.

Trong lý thuyết một site có thể xây dựng hàng triệu link thông qua triệu domain, và Google có thể kết luận bỏ qua chúng.

“Chúng tôi cố hiểu điều gì là liên quan đối với một website, chúng tôi cân nhắc bao nhiêu link riêng lẻ, và tổng số link không quan trọng chút nào. Vì bạn có thể đi ra và tạo hàng triệu link qua hàng triệu website liệu bạn có muốn, và chúng tôi có thể có căn cứ bỏ qua tất cả chúng.”

Mueller nói một link đơn từ một nguồn liên quan có thể gửi tín hiệu sức mạnh hơn đến Google về cách mà nó nên đối xử với page đó như thế nào.

Anh ấy cho một ví dụ giả thuyết khác của một page lấy được linked to ( liên kết đến) từ site tin tức chuyên ngành. Google sẽ xem nó như là một page quan quan trọng thậm chí nếu đó là một trong các liên kết chỉ nó có.

“ Hoặc ở đó có thể được một link thực sự tốt từ một website bên ngoài, đối với chúng tôi, một dấu hiệu thực sự quan trọng cho thấy chúng tôi nên đối xử website này như một thứ có liên quan ( relevant) bởi vì nó có một link đó. Tôi không biết, có lẽ từ giống như page home của site tin tức lớn. Vậy nên tổng số về bản chất là hoàn toàn không thích hợp.”

Chất lượng hơn số lượng là vấn đề quan trọng với Google.

Nghe đầu đủ phản hồi của Mueller trong video dưới đây:

 

Google’s John Mueller: Total Number of Backlinks Doesn’t Matter from Search Engine Journal

Dịch và biên tập Trần Hùng

Leave a Comment

Scroll to Top