Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index

Tính Thân Thiện Thiết Bị Di Động (Mobile Friendly) Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Ưu Tiên Lập Chỉ Mục Di Động ( Mobile First Index).

John Mueller của Google khuyên các chủ sở hữu website rằng mobile friendly không giống như đã sẵn sàng cho việc mobile first index.

Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index
Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index

Khi google xem xét một wesbite liệu có được chuyển sang mobile first index hay không, thì ngoài việc phải đảm bảo mobile friendly thì google còn căn cứ thêm một số yếu tố khác.

Các chủ sở hữu website có thể kiểm tra liệu website của mình được google sử dụng googlebot phiên bản mobile hay desktop, để thu thập thông tin một website bằng google search console.

mobile first index
Mobile first index

Nếu trình thu thập ưu tiên là smartphone thì có nghĩa là website đã được chuyển sang mobile first index.

John Mueller Của Google Nói Về Mobile First Index

Tiêu chí quan trọng để google chuyển các website qua mobile first index là website cần hiển thị nội dung giống nhau ở trên các thiết bị.

Nếu phiên bản desktop của một website có nội dung quan trọng không được hiển thị trên phiên bản mobile, thì website đó không được coi là phù hợp để mobile first index.

Một số lý do nữa nếu website của bạn vẫn chưa được chuyển qua mobile first index là sự khác nhau giữa các phiên bản về structured data ( dữ liệu cấu trúc), hình ảnh, liên kết nội bộ.

Google: Mobile-Friendly Does Not Mean Ready For Mobile-First Index From Search Engine Journal

Trần Hùng

Scroll to Top