Nhóm Phím Tắt Thường Sử Dụng Trong Excel

Việc kết hợp sử dụng phím tắt giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn với Excel. Dưới đây là một số nhóm phím tắt Excel bạn có thể tham khảo.

nhóm phím tắt thường sử dụng trong excel

Thao Tác Với Bảng Tính (workbook)

Ctrl N Mở bảng tính mới
Ctrl W Đóng bảng tính khi đang mở từ 2 bảng tính trở lên
Alt tab Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đã mở
Window tab Xem tất cả các ứng dụng đang mở hiện tại

Thao Tác Với Trang Tính (wordsheet)

Ctrl pgup Di chuyển giữa các worksheet, phía trước
Ctrl pgdn Di chuyển giữa các worksheet, phía sau
Right Click Chọn nhanh một sheet bằng cách chuột phải ở phía dưới cùng gốc trái
Ctrl Left Click Sao chép nhanh một sheet bằng cách giữ Ctrl, sau đó kéo thả một sheet bất kỳ

Thao Tác Với Cột Và Dòng (colum & row)

Ctrl A Alt O C A Co giãn cột tự động vừa kích cỡ cột; O (Option); 
Ctrl A Alt O R A Co giãn cột tự động vừa kích cỡ hàng; R ( Row);
Ctrl ( Ẩn dòng đang chọn
Ctrl ) Ẩn cột đang chọn
Ctrl space bar Chọn nguyên một cột
Shift space bar Chọn nguyên một dòng

Di Chuyển Trong Bảng Tính (cell & range)

Arrow Dùng các phím mũi tên để di chuyển từng ô một
Pgup Di chuyển theo chiều dọc, hướng đi lên
Pgdn  Di chuyển theo chiều dọc, hướng đi xuống
Alt Pgup  Di chuyển theo chiều ngang hướng bên trái
Alt Pgdn  Di chuyển theo chiều ngang hướng bên phải
Ctrl Home  Di chuyền về ô đầu tiên là A1
Ctrl End  Di chuyển về ô cuối cùng
Ctrl Arrow  Kết hợp với các nút mũi tên để di chuyển theo tới ô cuối cùng tương ứng với hướng mũi tên
Ctrl .  Di chuyển tới các góc của vùng chọn
Shift Arrow  Vừa di chuyển vừa chọn, giữ phím shift kết hợp với các nút mũi tên

Quan Sát Và Nhận Diện Lỗi

Ctrl ~ Chuyển sang chế độ xem trước công thức
F2 F7 Kiểm tra lỗi English trong một ô
F7 Kiểm tra lỗi English toàn bộ

Tài Liệu Hữu Ích

  • Phím Tắt Trong Excel tại đây
  • 50 time-saving Excel shortcuts (50 phím tắt excel giúp tiết kiệm thời gian) tại đây
  • Welcome to Excel ( Tìm hiểu Excel qua 10 bước đơn giản) tại đây

Leave a Comment

Scroll to Top