SEO Basics: Khóa Học SEO Cơ Bản By Ahrefs (Miễn Phí)

Khóa học SEO cho người mới bắt đầu của Ahrefs được tạo để giúp bạn điều hướng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) một cách dễ dàng và có hệ thống. Trong khóa học này, bạn sẽ học:

SEO là gì? Tại sao SEO quan trọng

Hướng dẫn cách nghiên cứu từ khóa ( Keyword research)

Hướng dẫn phân tích ý định tìm kiếm ( Search intent)

Cách tìm từ khóa cho website của bạn

Hiểu độ khó xếp hạng của một từ khóa

Cách tối ưu hóa trang cho một từ khóa (On Page)

3 chiến lược xây dựng liên kết để lấy backlink (Link building)

Thuộc tính làm cho backlink “chất lượng cao” (High quality)

Chiến thuật Link building vững chắc cho người mới bắt đầu

Cách Blogger với xa hơn với backlink

Hiểu tầm quan trọng của kỹ thuật SEO ( Technical SEO)

Thực hành Teachnical SEO tốt nhất cho người mới

Các Mô Đun Trong Khóa Học SEO Cơ Bản (SEO Basics):

Introduction (Giới thiệu)

Module 1: Keyword Research ( Nghiên cứu từ khóa)

Module 2: On Page SEO ( Tối ưu trên trang)

Module 3: Link Building ( Xây dựng liên kết)

Module 4: Technical SEO Cơ Bản ( Kỹ thuật SEO cơ bản)

[divider style=’split’]

SEO Course for Beginners (by Ahrefs) from Ahrefs

Dịch và biên tập Trần Hùng

Scroll to Top