SEO

SEO hay tối ưu hóa công cụ tìm kiếm giúp gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu trên công cụ tìm kiếm. Việc thực hiện các công việc tối ưu website giúp bài viết hay landing page có thứ hạng cao trên google.

Ngoài việc gia tăng doanh thu từ công cụ tìm kiếm, thì việc kết hợp phân tích hành vi người dùng trên website giúp bạn hiểu hơn về khách hàng của mình hơn.

Phần chuyên mục SEO này cung cấp kiến thức, tin tức , thuật toán, thủ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm google.


>