search engine journal

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Giải thích về việc 20% URL của site không được Index John Mueller nói rằng 20% URL thuộc website không được Index ( lập chỉ mục) là điều bình thường. Chất lượng tổng thể website quyết định đến việc Index ( lập chỉ mục). Chất lượng tổng thể của website là điều mà google quan …

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường Read More »

Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục

Website giáo dục ( education site) có thể sử dụng loại đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (structured data markup) nhận kết quả giàu định dạng ( Rich Results) trong google tìm kiếm (google search). Google hiện đang bổ sung loại schema markup mới với việc giới thiệu rich results cho các website giáo …

Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục Read More »

Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index

Tính Thân Thiện Thiết Bị Di Động (Mobile Friendly) Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Ưu Tiên Lập Chỉ Mục Di Động ( Mobile First Index). John Mueller của Google khuyên các chủ sở hữu website rằng mobile friendly không giống như đã sẵn sàng cho việc mobile first index. Khi google xem xét …

Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index Read More »

Scroll to Top