Tag Archives for " tin tức seo "

Danh sách bài viết cập nhật tin tức SEO quan trọng từ Google.

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Giải thích về việc 20% URL của site không được Index John Mueller nói rằng 20% URL thuộc website không được Index ( lập chỉ mục) là điều bình thường. Chất lượng tổng thể website quyết định đến việc Index ( lập chỉ mục). Chất lượng tổng thể của website là điều mà google quan […]

Continue reading

Google Thông Báo Về Thuật Toán Link Spam Update Vào Ngày 26.07.2021

Thuật Toán Link Spam Update Thông Báo Ngày 26.07.2021 Vào ngày 26.07.2021, trang thông tin từ google đã thông báo về thuật toán “Link Spam Update”. Theo Google thì thuật toán này được khởi chạy trong hai tuần tới tính từ ngày thông báo, chính vì thế mà thứ hạng hay hiệu suất website trên […]

Continue reading

Bản Cập Nhật Thuật Toán Page Experience Của Google Khởi Chạy Vào Giữa Tháng 6.2021

Việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán trải nghiệm trang ( Page Experience) được lên lịch lại từ tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2021. Google đang lùi lại việc khởi chạy bản cập nhật thuật toán Page Experience, bản cập nhật này sẽ cho chúng ta thấy Core Web Vital ( yếu […]

Continue reading

Google Hỗ Trợ Schema Markup Mới Dành Cho Site Giáo Dục

Website giáo dục ( education site) có thể sử dụng loại đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (structured data markup) nhận kết quả giàu định dạng ( Rich Results) trong google tìm kiếm (google search). Google hiện đang bổ sung loại schema markup mới với việc giới thiệu rich results cho các website giáo […]

Continue reading

Google: Mobile-Friendly Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Mobile-First-Index

Tính Thân Thiện Thiết Bị Di Động (Mobile Friendly) Không Có Nghĩa Là Sẵn Sàng Cho Ưu Tiên Lập Chỉ Mục Di Động ( Mobile First Index). John Mueller của Google khuyên các chủ sở hữu website rằng mobile friendly không giống như đã sẵn sàng cho việc mobile first index. Khi google xem xét […]

Continue reading

Google Passage Ranking Hiển Thị Trong Kết Quả Tìm Kiếm Bằng Tiếng Anh Hoa Kỳ

Cái ngày chúng tôi đang chờ đợi đã đến vào thứ Tư ngày 10 tháng 2, passage ranking (xếp hạng đoạn văn), trước kia được được gọi là lập chỉ mục đoạn văn ( passage indexing) hiển thị trong kết quả tìm kiếm tiếng anh Hoa Kỳ. Google đã xác nhận điều này sau khi […]

Continue reading

Google Hiện Có 6 Cách Đo Lường Core Web Vitals

Google đang giúp người làm SEO và chủ sở hữu website trong việc đo lường Core Web Vitals thông qua một số công cụ khác nhau. 6 Cách Đo Lường Core Web Vitals Google đang nhanh chóng mở rộng số lượng các cách để những chủ sở hữu website có thể đo lường được Core […]

Continue reading
>