Tập trung

LỜI KHUYÊN SÁNG SUỐT nhất mà tôi biết về chủ đề tập trung là: Dù đang ở đâu, hãy ở đó.

Làm ra làm, chơi ra chơi. Đừng vừa làm vừa chơi.

Dù bạn là ai, dù bạn đang làm gì thì cũng hãy chú tâm vào con người và hành động của mình.

Trên đường đi làm, hãy tập trung vào con đường – không phải công việc.

Hãy chú tâm. Đừng cả ngày ngồi nghĩ vẩn vơ.

< Triết lý cuộc đời - Jim Rohn>

Click Here to Leave a Comment Below
Tran Hung - June 18, 2019 Reply

Thanks!

Leave a Comment: