Cài Đặt Theo Dõi Lượt Gọi Điện Thoại Với Google Tag Manager

Hướng dẫn theo dõi cuộc gọi ( phone call tracking) với google tag manager

Theo dõi số lượng các cuộc gọi từ website của bạn là một cách để đánh để đánh giá các chiến dịch tiếp thị của bạn. Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt theo dõi số cuộc gọi hay số lần nhấp cuộc gọi trên website (track call from mobile phones ) với google tag manager.

Cài Đặt Theo Dõi Lượt Gọi Điện Thoại Với Google Tag Manager

Ở hướng dẫn này, mình đã sử dụng plugin hiển thị nút gọi trên mobile. Tất nhiên nút này chỉ xuất hiện khi bạn truy cập website với giao diện mobile phone.

Khi mình kiểm tra phần tử của nút gọi, code html của nó có dạng href=”tel:+84908019133″  ; Như vậy để có thể theo dõi số cuộc gọi, ta chỉ cần chỉ cần theo dõi số click vào url có chứa “tel:”  ;

Tổng quan các bước khi cài đặt theo dõi cuộc gọi trên website:

Bước 0: Bật các biến được tích hợp sẵn trong google tagmanager

Bước 1: Tạo mới triggers

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Bước 3: Preview and Submit

Bước 4: Xem báo cáo trong google analytics

Chi tiết các bước track call from mobile phone

Bước 0: Bật các biến được tích hợp sẵn trong goolgle tagmanager

Giao diện google tagmanager > variables > configure > bật các biến thuộc clicks

Hình 1 Bật các biến clicks được tích hợp sẵn

Hình 1 Bật các biến clicks được tích hợp sẵn

Bước 1: Tạo mới triggers

Giao diện google tagmanager > triggers > new > trigger configuration ( cấu hình trigger) > save

Đặt tên: call mobile – all page –  trigger

Wait for tags: 2000 ;

2000 = 2 giây – chính là thời gian trì hoãn việc mở các liên kết ra bên ngoài cho đến khi tất cả các thẻ được kích hoạt hoặc hoặc hết thời gian trì hoãn được chỉ định, tùy thời gian nào đến trước.

Check validation: page url – matches regex – .*

          [.*] : ý nghĩa là chạy trigger trên tất cả các webpage.

Trigger: click url – containts – tel:

          [tel:] : ý nghĩa là các đường dẫn chứa [tel] được kích hoạt

Hình 2 Tạo và cấu hình trigger mới

Hình 2 Tạo và cấu hình trigger mới

Bước 2: Tạo thẻ tag mới

Tại giao diện google tagmanager > tags > new > tag configuration > save

New Tag: ga – event – call mobile – tag

Tag Type: Universal Analytics

Track Type: Event

Category: Call

Action: Call Web and Mobile

Label:{{Page Path}}

Value:”Trống”

Non-Interaction Hit:False

Google Analytics Setting:Biến đã cài trước đó hoặc ghi đè lên.

Triggering: call mobile – all page – trigger

Hình 3 Tạo và cấu hình tag mới

Hình 3 Tạo và cấu hình tag mới

Bước 3: Preview and Submit

Tiếp theo bạn kiểm tra với preview. Nhấn preview đề vào giao diện kiểm tra lỗi, sau đó bạn nhấn thử cuộc gọi. Ta sẽ thấy một sự kiện call mobile được chạy thành công.

Hình 4 Kiểm tra với prevew 1

Hình 4 Kiểm tra với prevew 1

Hình 5 Kiểm tra với preview 2

Hình 5 Kiểm tra với preview 2

Hình 6 Kiểm tra với preview 3

Hình 6 Kiểm tra với preview 3

Hình 7 Kiểm tra với preview 4.

Hình 7 Kiểm tra với preview 4

Tại đây các bạn sẽ thấy sự kiện cuộc gọi được gửi đến google analytics

Tại giao diện google tag manager, bạn nhấn submit

Hình 8 Nhấn submit

Hình 8 Nhấn submit

Bước 4: Xem báo cáo trong google analytics

Bạn thử nhấn nút gọi trên website sau xem báo cáo nhận được trong google analytics nhé.

Hình 9 Xem báo cáo trong google anaytics

Hình 9 Xem báo cáo trong google anaytics

» Cùng chuyên  mục

Chuyên mục Google Tag Manager

Scroll to Top