Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

Hướng dẫn cài đặt form tracking với google tag manager

Cài đặt theo dõi sự kiện điền form giúp bạn thống kê được có bao nhiêu lượt điền, gửi form trên chính website của mình. Vậy làm thế nào có thể cài đặt nó, đặc biệt là ở các form quan trọng, thuộc các chiến dịch tiếp thị.

Cài Đặt Theo Dõi Sự Kiện Điền Form Với Google Tag Manager

Ở bài viết này, mình chia sẻ cách cài đặt track form submission thông qua công cụ google tag manager. Quá trình cài đặt gồm các bước chính:

Tổng quan các bước cài đặt form tracking

Bước 1: Xác định element

Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”

Bước 3: Tạo tag mới “ga – event – submit form – contact”

Bước 4: Preview và Publish

Bước 5: Xem báo cáo ở Google Analytics

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt theo dõi sự kiện gửi form

Với sự kiện điền form này, thì tùy theo cấu trúc cài đặt của form, mình sẽ có cách theo dõi khác nhau. Như mình thấy sẽ có trường hợp như:

Trường hợp 1: Khi nhấn gửi form sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký thành công. Với trường hợp này chỉ cần cài đặt mục tiêu ở trong google analytics là được nhé.

Trường hợp 2: Khi nhấn gửi form, bạn không bị chuyển hướng, sẽ có một thông báo hiển thị gửi form thành công trên màn hình. Chính ở bài viết này, mình đang chi sẻ với bạn trường hợp này đó nhé.

Bước 1: Xác định element

Đầu tiên, các bạn cứ điền form như bình thường, sau khi nhấn gửi và hiện thông báo thành công à các bạn nhấn kiểm tra phần tử của nó.

Hình 1 Nhấn kiểm tra phần tử thông báo điền form

Hình 1 Nhấn kiểm tra phần tử thông báo điền form

Như bạn thấy ở hình thì mình đã tìm được, mình sẽ lưu class đó lại.

tve-toast-message-container

Hình 2 Lưu class của phần tử lại

Hình 2 Lưu class của phần tử lại

Bước 2: Tạo trigger mới “submit form – engagement – visibility – contact – trigger”

Trước khi thực hiện bước này thì bạn cần đảm bảo các biến phù hợp cần được bật.

Tại giao điện google tag manager > variables > configure > form

Tại nhóm form thì bạn bật chọn tất cả các biến trong đó.

Hình 3 Bật các biến trong nhóm form

Hình 3 Bật các biến trong nhóm form

Tiếp tục, bạn sẽ cần tạo trigger mới.

Tại giao diện google tag manager > triggers > new > configuration > save

configuration

 • đặt tên: submit form – engagement – visibility – contact – trigger
 • chọn loại trigger: element visibility
 • phương pháp vùng chọn: css selector
 • element selector: “tve-toast-message-container
 • chạy trigger này khi mỗi lần phần tử hiển thị trên màn hình
 • phần trăm hiển thị tối thiểu: 50
 • tích chọn Observe DOM changes
 • các bạn linh hoạt phần này. ở trường hợp này mình chỉ muốn theo dõi form trên trang liên hệ, chính vì thế mà mình bật thêm điều kiện này. Các form ở các webpage khác mình chưa quan tâm.
 • save

Hình 4 Tạo trigger mới và cài đặt cấu hình

Hình 4 Tạo trigger mới và cài đặt cấu hình

Bước 3: Tạo tag mới “ga – event – submit form – contact”

Tại giao diện google tag manager > tags > new > tag configuration > save

configuration:

 • đặt tên tag: ga – event – submit form – contact
 • chọn loại tag: universal analytics
 • loại sự kiện: event
 • tên danh mục: submit form
 • tên hành động: submit
 • nhãn:{{Page Path}}
 • hành động không tương tác: false
 • cài đặt google analytics: chọn biến đã cài đặt trước đó.
 • chạy trên trigger: kết nối với trigger ở bước trước
 • save

Hình 5 Thêm tag mới và cấu hình

Hình 5 Thêm tag mới và cấu hình

Bước 4: Preview và Publish

Kiểm tra bằng preview xem sự kiện được kích hoạt và gửi đến google analytics không.

Mình kiểm tra thì thấy tag submit form đã được gửi đến GA.

Kiểm tra đã ổn rồi thì mình sẽ publish nó.

Hình 6 Preview và publish tag

Hình 6 Preview và publish tag

Bước 5: Xem báo cáo ở Google Analytics

Bạn có thể vào GA để xem báo cáo của mình.

Hình 7 Xem báo cáo ở trong google analytics

Hình 7 Xem báo cáo ở trong google analytics

» Cùng chuyên  mục

Chuyên mục Google Tag Manager

Biên tập Trần Hùng From tranhungteam

Scroll to Top