Hướng Dẫn Thiết Lập Theo Dõi Sự Kiện Đặt Hàng Trên Website

Hướng dẫn cài đặt tracking order trên website

Làm thế nào để thống kê được có bao nhiêu đơn đặt hàng trên chính website của mình. Làm sao để có được thống kê về số đơn trong báo cáo google analytics (GA).

Hướng Dẫn Thiết Lập Theo Dõi Sự Kiện Đặt Hàng Trên Website

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện điều đó. Công cụ mình sử dụng ở đây là google tag manager, miễn phí có sẵn từ google.

Các bạn lưu ý là với bài viết này, mình chỉ dừng lại ở việc thống kế số lượng bao nhiêu đơn hàng được ghi nhận thôi nhé.

Còn để thống kê tên sản phẩm, tổng doanh số thu được, bao nhiêu người nhấn thêm giỏ hàng, bao nhiêu người đặt hàng… Các thông kê này được báo cáo ở GA. Thì nó thuộc phần theo dõi thương mại điện tử nâng cao nha (Enhanced Ecommerce).

Tổng quan các bước tracking order bao gồm:

Bước 0. Xác định url đặt hàng thành công

Bước 2. Tạo trigger mới: order – page view – trigger

Bước 3. Tạo tag mới kết nối với trigger: ga – order – event – tag

Bước 4. Prewview and publish

Bước 5. Xem báo cáo trong google anaytics

Chi tiết các bước cài đặt track order với google tag manager

Bước 0. Xác định url đặt hàng thành công

Đầu tiên bạn cần phải xác định được url đặt hàng thành công. Cấu trúc mỗi website một khác nên bạn cứ tiến hành thử nghiệm đặt hàng trên chính website của mình.

Khi đơn hàng được ghi nhận đặt hàng thành công, bạn sẽ xác định được url mình nói ở trên. Như ở đây mình xác định được là /order-received/ .

Hình 1 Xác định url đặt hàng thành công

Hình 1 Xác định url đặt hàng thành công

Bước 2. Tạo trigger mới: order – page view – trigger

Tại giao diện google tag manager > triggers > new > trigger configuration > save

– trigger configuration ( cấu hình trigger)

đặt tên trigger: order – page view – trigger

trigger type: page view

trigger fires on: page path – contains – /order-received/

          ý nghĩa của phần này: nếu đường dẫn chứa /order-received/ thì sự kiện mới được kích hoạt.

Hình 2 Tạo trigger mới order - page view - trigger

Hình 2 Tạo trigger mới order – page view – trigger

Bước 3. Tạo tag mới kết nối với trigger: ga – order – event – tag

Tại giao diện google tag manager > tags > new > configuration > save

– configuration tag

đặt tên tag: ga – order – event – tag

tag type: universal analytics

track type: event

category: order

action: order

label: {Page Path}

non interaction hit: false

google analytics seting:chọn biến đã cài đặt trước đó.

Hình 4 Tạo tag mới ga - order - event - tag

Hình 4 Tạo tag mới ga – order – event – tag

Bước 4. Prewview and publish

Tại giao diện google tag manager, bạn nhấn vào preview để kiểm tra lỗi, xem thử sự kiện có được gửi về google tag manager hay không.

Như mình kiểm tra, thì các bạn thấy một sự kiện đã được gửi về GA.

Hình 5 Preview - Kiểm tra lỗi

Hình 5 Preview – Kiểm tra lỗi

Sau khi kiểm tra mà không thấy vấn đề gì, các bạn nhấn publish nhé.

Hình 6 Submit và Publish

Hình 6 Submit và Publish

Bước 5. Xem báo cáo trong google anaytics

Để chắc chắn hơn nữa cho việc xem báo cáo sau này ở GA, bạn vào GA xem đã ghi nhận được báo cáo chưa nhé.

Vì sự kiện mới diễn ra nên bạn xem ở phần realtime nhé. Xem các dự kiện đã diễn ra trước đó, bạn vào behavior > events;

Hình 7 Xem báo cáo trong google analytics

Hình 7 Xem báo cáo trong google analytics

» Cùng chuyên  mục

Chuyên mục Google Tag Manager

Biên tập Trần Hùng From tranhungteam

Scroll to Top