Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Giải thích về việc 20% URL của site không được Index

John Mueller nói rằng 20% URL thuộc website không được Index ( lập chỉ mục) là điều bình thường. Chất lượng tổng thể website quyết định đến việc Index ( lập chỉ mục).

Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường
Tỷ Lệ 20% Của Một Website Không Được Index Là Bình Thường

Chất lượng tổng thể của website là điều mà google quan tâm khi index site và không index một phần còn lại của site.

Đọc thêm: 50 Questions You Must Ask to Evaluate the Quality of Your Website 

Về yếu tố Technical, John Mueller nghĩ phần lớn các website hiện đại ngày nay có thể đảm bảo về mặt technical. Đặc biệt là khi sử dụng các CMS.

Tỷ lệ Index của các website dù lớn, vừa, nhỏ có sự thay đổi lên xuống là điều bình thường. Google không bao giờ Index 100% mọi thứ trên một website. Ví dụ như website của bạn có 80/100 URL được Index thì John Mueller thấy đó không phải là vấn đề cần khắc phục, vì đó là bình thường thôi.

Và bạn đừng ngạc nhiên khi thấy google không index 100% URL của một website nào đó.

Đừng sợ nếu các trang không được Index

– 20% URL của website không được lập chỉ mục là điều bình thường
– Vấn đề về technical có thể không phải yếu tố cản trở việc Index của website
– Chất lượng tổng thể của website là vấn đề ảnh hưởng đến tỷ lệ index
– Đừng quá lo về mức độ dao động về tỷ lệ index của một website

Đọc thêm bài viết gốc tại Search Engine Journal: https://www.searchenginejournal.com/google-not-indexing-site/

» Cùng chủ đề

» Xem thêm

Biên tập Trần Hùng

Chuyên mục SEO from tranhungteam

Scroll to Top