Facebook Profile vs. Facebook Page: Understanding the Difference and Benefits

Tài khoản Facebook cá nhân là gì?

Một tài khoản Facebook cá nhân là tài khoản cá nhân của một người, nơi người đó có thể đăng bài cập nhật, tải ảnh lên, chia sẻ video, quản lý danh sách bạn bè và cung cấp thông tin cá nhân. Mặc dù “hồ sơ” thường được sử dụng để chỉ cả tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chuyên nghiệp, nhưng doanh nghiệp có “Trang Facebook” cung cấp các tính năng quảng cáo.

what is a facebook profileSự khác biệt giữa Hồ sơ và Trang

Trang có cùng chức năng xã hội cơ bản như hồ sơ: tạo bài viết, để lại bình luận, tải ảnh lên và nhiều hơn nữa. Sự khác biệt chính là Trang có người theo dõi trong khi hồ sơ có bạn bè. Trang có thể mời người dùng theo dõi trang của họ như một fan.

Hồ sơ chỉ dành riêng cho cá nhân và chỉ được sử dụng cho mục đích phi thương mại. Trên thực tế, sử dụng hồ sơ vì mục tiêu kiếm lợi nhuận là vi phạm điều khoản dịch vụ của Facebook và có thể dẫn đến việc tài khoản bị đình chỉ.

Trang, ngược lại, giống hồ sơ nhưng dành cho doanh nghiệp và tổ chức. Trang có thể chạy quảng cáo và khuyến mãi trên Facebook. Trang phải liên kết với ít nhất một hồ sơ, vì vậy đối với chủ doanh nghiệp chưa quen với Facebook, việc tạo một hồ sơ cá nhân là điều tiên quyết. Tuy nhiên, Facebook cho phép người dùng chuyển đổi hồ sơ của bạn thành một trang, trong đó sẽ giữ lại tất cả người theo dõi và bạn bè hiện có.

Tham khảo  14 ví dụ tuyệt đẹp về thiết kế email tốt nhất