Những Thẻ HTML Quan Trọng Không Thể Thiếu vào Năm 2024

Chúng ta đã quá quen thuộc với việc phần lớn công việc liên quan đến HTML được thực hiện bởi các lập trình viên, nhà phát triển phần mềm. Nhưng điều này không có nghĩa rằng các chuyên gia SEO và nhà tiếp thị số không cần hiểu rõ về các thẻ HTML cơ bản. Điểm quan trọng là bạn nên biết về các thẻ nếu muốn phát triển đúng các quy định kỹ thuật và hiểu được cách mà các thẻ ảnh hưởng đến SEO.

Vậy, những thẻ và thuộc tính nào quan trọng trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm? Tại sao bạn cần chúng và cách sử dụng như thế nào? Chúng tôi đã xem xét qua mỗi thẻ HTML có sẵn và tổng hợp thành danh sách những thẻ quan trọng nhất để giúp bạn hiểu về HTML hoặc đơn giản là làm mới lại kiến thức của mình.

Phân tích cơ bản về HTML

HyperText Markup Language (HTML) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các tài liệu được sử dụng bởi các trang web để cho trình duyệt biết các phần tử mà nó chứa và những phần nào cần được hiển thị trên màn hình.

HTML là cơ sở của hầu hết các trang web và là một trong những phần quan trọng nhất của SEO kỹ thuật. Với sự trợ giúp của các phần tử HTML, các chuyên gia SEO có thể truyền tải thông tin về các trang web đến cả người dùng và bot của các công cụ tìm kiếm. Làm như vậy có thể làm cho mọi người hiểu rõ cấu trúc trang và thứ tự nội dung, cũng như làm rõ cách trang liên quan đến các trang web khác trực tuyến.

Đơn giản mà nói, nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào dưới dạng con người, bạn sẽ thấy một đoạn văn bản được đánh dấu cùng với các phần, tiêu đề phụ, hình ảnh và liên kết. Nhưng hãy nhớ rằng đối với trình duyệt web và bot của các công cụ tìm kiếm, trang web chỉ là một mã HTML với các phần tử cụ thể.

Phân tích cơ bản về HTML

Chúng tôi đã đề cập đến các thuật ngữ như phần tử và thẻ HTML, nhưng cũng có các thẻ meta và thuộc tính. Nếu bạn không biết sự khác biệt, nhanh chóng có thể trở nên rất nhầm lẫn. Vì vậy, hãy xem xét những thuật ngữ cơ bản mà chúng tôi sẽ sử dụng trong bài viết này.

Cấu trúc phần tử HTML

Các phần tử HTML là các thành phần cần thiết của các trang web giúp tổ chức và hiển thị thông tin trang, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết và nhiều hơn nữa. Một phần tử HTML bao gồm một thẻ mở, các thuộc tính, nội dung và một thẻ đóng (trừ các phần tử tự đóng).

Cấu trúc phần tử HTML

Trong ví dụ này, có một phần tử HTML gọi là tiêu đề. Tiêu đề được chỉ định trong mã bằng thẻ mở <h1> và thẻ đóng </h1>. Phần tử có thuộc tính align=”left”, điều này có nghĩa là nó được định vị và căn chỉnh về phía bên trái của trang. Nội dung của phần tử là văn bản, sẽ được hiển thị như một tiêu đề trên trang web.

Một thẻ HTML là một đoạn mã xác định các phần tử trong một trang web. Thẻ HTML đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và định dạng nội dung web và cho phép trình duyệt web hiểu và hiển thị trang đúng cách.

Các thẻ được bao quanh bởi các dấu ngoặc nhọn (<>) và có thể là thẻ mở hoặc thẻ đóng. Một số thẻ, như <br> hoặc <img>, không yêu cầu thẻ đóng. Nội dung giữa thẻ mở và thẻ đóng đại diện cho nội dung của phần tử hoặc các phần tử lồng nhau. Ví dụ về các thẻ HTML bao gồm <p> cho đoạn văn, <h1> đến <h6> cho tiêu đề, <a> cho liên kết và <img> cho hình ảnh.

Một thẻ meta là một phần tử HTML cung cấp siêu dữ liệu, cung cấp thông tin bổ sung về tài liệu HTML. Các thẻ meta này được đặt trong phần <head> của một tài liệu HTML và cung cấp dữ liệu có cấu trúc cho trình duyệt web, các công cụ tìm kiếm và các ứng dụng khác. Dữ liệu này bao gồm tiêu đề, mô tả, tác giả, ngày xuất bản, từ khóa, v.v. Mỗi yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả của nỗ lực SEO của bạn và cải thiện vị trí và hiển thị nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Một thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung và điều chỉnh hành vi hoặc sửa đổi hiển thị của một phần tử HTML. Nó được chỉ định trong thẻ mở của một phần tử. Thuộc tính bao gồm một cặp tên-giá trị, trong đó tên đại diện cho thuộc tính cụ thể và giá trị xác định hiệu ứng mong muốn. Thuộc tính được sử dụng để kiểm soát các khía cạnh khác nhau của một phần tử, chẳng hạn như hình dạng, hành vi hoặc liên kết đến tài nguyên bên ngoài.

Sự khác biệt giữa thẻ và thuộc tính

Do rất nhiều người sử dụng thuật ngữ thẻ và thuộc tính một cách đồng nghĩa, hãy dành một chút thời gian để hiểu rõ thuật ngữ này.

Dưới đây là một ví dụ về định dạng phần tử HTML mà phân tách phần tử thành ba phần:

Trong ví dụ này, <h1> mở thẻ, “This is a heading” là nội dung của thẻ, và </h1> đóng thẻ.

Phần tử HTML trong ví dụ trên là một tiêu đề được sử dụng như một tiêu đề hiển thị trên một trang web để giới thiệu nội dung về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bây giờ, hãy phân biệt.

Trong khi các thẻ phải có các yếu tố bắt đầu và đóng để hoạt động đúng, các thuộc tính không cần và chúng được thêm vào các phần tử HTML như là các bộ điều chỉnh, ví dụ:

Trong ví dụ này, rel và href là các thuộc tính của thẻ <link>.

Tham khảo  Hướng dẫn chi tiết về SEO Entity: Bí quyết quyết định

Tại sao người dùng và các công cụ tìm kiếm cần các thẻ

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ về các thẻ và thuộc tính HTML, hãy thảo luận về lý do tại sao các công cụ tìm kiếm, trình duyệt và người dùng cần chúng.

Đầu tiên, Google sử dụng các thẻ meta để thu thập thông tin về nội dung của một trang và cuối cùng, bao gồm nó trong kết quả tìm kiếm. Phần tóm tắt là xác nhận trực tiếp của điều này, vì nó được tạo thành từ thẻ tiêu đề và thẻ mô tả.

Tại sao người dùng và các công cụ tìm kiếm cần các thẻ

Tuy nhiên, nếu tiêu đề và mô tả của trang được thiết lập không chính xác (như là lừa dối, quá tải từ khóa, v.v.), Google sẽ tự động thay thế chúng bằng văn bản phù hợp hơn từ nội dung trang.

Trung tâm Trợ giúp Search Console của Google có danh sách tất cả các thẻ meta được hỗ trợ bởi công cụ tìm kiếm này. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về mỗi thẻ HTML, hãy chắc chắn kiểm tra nó.

Thẻ và thuộc tính HTML

Bây giờ chúng ta đã bao quát được những kiến thức cơ bản về HTML, hãy tiến tới tìm hiểu về những thẻ và thuộc tính thường được sử dụng.

Các thẻ HTML cơ bản

Nếu bạn muốn tạo một trang web hữu ích cho mọi người và đặc biệt là cho các công cụ tìm kiếm, có ba thẻ HTML quan trọng mà bạn phải bao gồm.

<!DOCTYPE html>: Xác định rằng tài liệu là một trang web HTML

Thẻ <!DOCTYPE html> được đặt ở đầu mã trang web của bạn. Mục đích của nó là giới thiệu trang web đến các công cụ tìm kiếm và trình duyệt web, cho biết đó là một tài liệu HTML. Bằng cách bao gồm thẻ này, bạn đang thông báo cho các công cụ tìm kiếm rằng trang của bạn được cấu trúc bằng HTML. Điều này cho phép chúng hiểu và hiển thị nội dung đúng cách.

Lưu ý rằng thẻ <!DOCTYPE html> không phải là một thẻ HTML, đó là lý do tại sao nó không có bất kỳ thuộc tính nào. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho trình duyệt để biết loại tài liệu mà họ có thể tìm thấy trên trang và cách hiển thị nó.

Dưới đây là một ví dụ về mã sử dụng thẻ này:

<head>: Chứa siêu dữ liệu và các thông tin cần thiết khác về trang

Thẻ <head> hoạt động như một container cho siêu dữ liệu, có nghĩa là nó chứa thông tin về tài liệu HTML mà không hiển thị trực tiếp trên trang web. Nó được đặt giữa thẻ <html> và thẻ <body>. Bạn có thể bao gồm các phần tử HTML khác nhau trong thẻ <head>, chẳng hạn như <base>, <link>, <meta>, <script>, <style>, và quan trọng nhất là <title>.

Dưới đây là đoạn mã HTML:

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy thẻ <head> chứa các siêu dữ liệu quan trọng, bao gồm tiêu đề của tài liệu, mà không hiển thị trực tiếp trên trang web. Ngoài ra, thẻ <head> có thể chứa các phần tử khác nhau cung cấp dữ liệu bổ sung về trang.

Thẻ <head> hỗ trợ các thuộc tính toàn cầu HTML có thể sử dụng với bất kỳ phần tử HTML nào. Những thuộc tính này tăng cường chức năng và hành vi của các phần tử trong phần <head>.

<body>: Xác định nội dung chính của trang web

Thẻ <body> xác định phần thân của tài liệu và hoạt động như một container cho thông tin trên trang, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh và video nào bạn hiển thị trên trang web của bạn để mọi người thấy.

Thẻ <body> chứa nội dung chính của tài liệu HTML, bao gồm tiêu đề, đoạn văn bản, đa phương tiện, liên kết, bảng, danh sách, và nhiều hơn nữa. Đơn giản, mọi thứ mà mắt người có thể thấy trên một trang web đều nằm trong thẻ <body>, mà, như một ghi chú nhỏ, chỉ có một.

Dưới đây là đoạn mã HTML:

Sau khi bạn chạy mã, bạn sẽ thấy như sau:

<body>: Xác định nội dung chính của trang web

Ở đây, chúng ta có thể thấy các phần tử HTML được bao quanh bởi thẻ <body>: <h1> và <p>. Lưu ý rằng thẻ <head> chứa siêu dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề và mô tả của tài liệu, mà không hiển thị trên trang thực tế.

Thẻ <body> cũng hỗ trợ các thuộc tính toàn cầu HTML. Hơn nữa, nó cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện HTML cho phép các sự kiện kích hoạt hành động trong trình duyệt, tương tự như việc nhấp vào một phần tử trong JavaScript.

HTML tags và thuộc tính hữu ích

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ HTML khác có thể giúp tối ưu hóa SEO.

Như đã đề cập, các thẻ có thể cung cấp thông tin cho trình duyệt và công cụ tìm kiếm bằng một ngôn ngữ mà họ có thể hiểu, chẳng hạn như cách trang web nên được xử lý, nó nói về cái gì và mục đích của nó là gì. Việc quan trọng là biết bạn muốn sử dụng thẻ nào và cách sử dụng nó đúng. Để đảm bảo mã HTML của bạn được cấu trúc đúng và tuân thủ các tiêu chuẩn chính quy, bạn có thể sử dụng trình kiểm tra HTML do W3C cung cấp.

<title>: Xác định tiêu đề của tài liệu HTML

Đây là một trong những thẻ phổ biến nhất được sử dụng bởi các chuyên gia SEO. Thẻ <title> giúp người dùng và công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của một trang.

Tiêu đề được hiển thị dưới dạng tiêu đề có thể nhấp vào trên kết quả tìm kiếm. Việc này rất quan trọng đối với khả năng sử dụng và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Mục đích của thẻ này là mô tả chính xác và ngắn gọn nội dung của trang để thu hút khách truy cập, và các công cụ tìm kiếm có đủ thông tin bổ sung về chủ đề của trang. Thông thường, người dùng sử dụng tiêu đề clickbait để thu hút sự chú ý của người dùng và thu hút họ đến các trang web.

Độ dài tiêu đề được khuyến nghị là tối đa 55 ký tự, vì tiêu đề quá dài sẽ bị cắt xuống 600 pixel. Kết quả là, thông tin không đầy đủ sẽ được hiển thị trong trích dẫn.

Đúng là tiêu đề không chỉ được hiển thị trong trích dẫn mà còn trong tab trình duyệt, điều này giúp người dùng hiểu trong một cái nhìn nhanh những trang nào đang mở trên trình duyệt.

<title>: Xác định tiêu đề của tài liệu HTML

Tiêu đề cũng được hiển thị như một văn bản mô tả khi bạn đăng liên kết trên mạng xã hội, nếu bạn không sử dụng nhãn dán Open Graph. Đó là lý do tại sao tiêu đề phải ngắn gọn, thông tin, duy nhất và hấp dẫn để thu hút độc giả tiềm năng.

Tham khảo  Robots.Txt: Tìm hiểu về Robots.Txt và tại sao nó quan trọng cho SEO

Từ khóa mục tiêu cũng được khuyến nghị sử dụng trong thẻ tiêu đề. Theo các nghiên cứu, việc sử dụng từ khóa mục tiêu trong thẻ tiêu đề có thể có tác động tích cực đến thứ hạng của một trang web. Từ khóa mục tiêu có thể giúp nâng cao thứ hạng, nhưng không có mối quan hệ trực tiếp giữa việc sử dụng từ khóa trong thẻ tiêu đề và việc tăng thứ hạng. Google đã lâu đã học cách phân tích ngữ nghĩa trang web mà không bị mắc kẹt vào thẻ duy nhất, như trước đây.

Điểm chính là bạn cần sử dụng từ khóa, nhưng chỉ với mục đích giúp cả công cụ tìm kiếm và người dùng hiểu được nội dung của trang của bạn, không hơn.

Bạn cũng có quyền chỉ định thông tin bổ sung khác trong tiêu đề, như giá, thương hiệu, tùy chọn giao hàng, v.v.

Dưới đây là mã HTML:

</html>Interestingly enough, since the <title> element is a part of the <head> tag of the HTML file, it isn’t displayed on the page itself. Plus, there should only be one <title> tag in a single document that must be placed inside the <head> container. The <title> tag also supports HTML Global Attributes, but doesn’t support Event Attributes.

<meta>: Cung cấp thông tin bổ sung về trang web

Thẻ <meta> xác định siêu dữ liệu của tài liệu HTML không hiển thị trên trang, nhưng có thể được xử lý bởi bot tìm kiếm để xác định từ khóa và bởi trình duyệt để hiển thị nội dung hoặc tải lại trang.

Thẻ này luôn nằm trong <head>, và thường được sử dụng để xác định tập hợp ký tự được sử dụng trên trang, mô tả trang, từ khóa, tác giả tài liệu, cũng như cài đặt viewport.

Hãy xem những thuộc tính mà thẻ <meta> có thể chứa.

Thuộc tính Name

Thuộc tính Name là một trong những thuộc tính chính của thẻ <meta> mà chúng ta sẽ tập trung vào. Nó được sử dụng để chỉ định tên cho siêu dữ liệu. Dưới đây là cách sử dụng nó:

  • Thông báo cho bot tìm kiếm: Bạn có thể sử dụng thuộc tính name để chỉ ra liệu thông tin trên trang có dành cho bot tìm kiếm hay không. Bằng cách bao gồm thuộc tính name trong thẻ meta, bạn có thể chỉ định cho tất cả hoặc các bot cụ thể rằng họ nên xem xét chỉ thị noindex, ngăn chúng tương tác với trang của bạn. Ví dụ:
  • Định rõ từ khóa mục tiêu: Mặc dù nay đã được xem là lỗi thời, thuộc tính name trước đây được sử dụng để chỉ định từ khóa mục tiêu trên trang. Đại diện của Google đã nói rằng công ty tìm kiếm không xem xét từ khóa khi xếp hạng trang web. Tương tự như quan điểm của Bing về từ khóa:
  • Xác định mô tả của trang: Điều này giúp công cụ tìm kiếm và các ứng dụng khác hiểu được nội dung của trang của bạn. Ví dụ:
  • Xác định tác giả: Thuộc tính name cũng có thể được sử dụng để xác định tác giả nội dung của trang, cung cấp thông tin về tác giả gốc. Ví dụ:

Nhưng đây không phải là tất cả các giá trị của thuộc tính name. Hãy xem xét một số giá trị khác.

Thuộc tính Mô tả

Thuộc tính mô tả, thường được gọi là mô tả siêu, là một thuộc tính khác được sử dụng với thẻ <meta>, rất quan trọng cho SEO. Thuộc tính này cung cấp mô tả văn bản về nội dung của trang được hiển thị trong trích dẫn SERP cùng với tiêu đề.

Đây là mã HTML của nó:

Ngoài việc cung cấp thông tin bổ sung về trang cho các công cụ tìm kiếm, văn bản mô tả còn cung cấp cho người tạo nội dung cơ hội viết văn bản hấp dẫn để khuyến khích người ta nhấp vào trang trực tiếp từ kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, lưu ý rằng Google có thể thay thế mô tả trang được cung cấp bằng một phần của nội dung liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Tuy văn bản mô tả không cung cấp lợi ích tăng thứ hạng trực tiếp, nhưng nó có thể tăng tỷ lệ bấm vào nội dung của bạn, điều đó được coi là một tín hiệu tích cực về thứ hạng.

Thẻ meta viewport

Mặc dù nó không phải là một thuộc tính, thẻ meta viewport cho phép bạn kiểm soát chiều rộng và tỷ lệ của viewport, khu vực trang web hiển thị cho người dùng, để nó hiển thị đúng trên màn hình có kích thước khác nhau: từ máy tính để bàn đến máy tính xách tay và từ máy tính bảng đến điện thoại di động.

Dưới đây là mã HTML của nó, và tôi khuyên bạn nên thêm nó vào tất cả các trang web của mình:

Với sự giúp đỡ của dữ liệu này, trình duyệt có thể nhận thông tin về cách kiểm soát kích thước và tỷ lệ của các trang web. Xem xét mã, bạn sẽ thấy rằng phần “width=device-width” được thiết lập sao cho chiều rộng của trang sẽ phù hợp với chiều rộng màn hình của thiết bị được sử dụng.

Về phần “initial-scale = 1.0”, nó thiết lập mức phóng ban đầu khi trình duyệt tải trang lần đầu tiên. Vì vậy, bạn có thể thử nghiệm nó phù hợp với cách trang của bạn được thiết lập. Dưới đây là một ví dụ về một trang không sử dụng thẻ mô tả viewport, cùng với cùng một trang web sử dụng nó:

Trong thời đại hiện đại, khi tính năng sử dụng của một trang web ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí xếp hạng của nó, việc tạo ra các trang không thích ứng với kích thước của các màn hình khác nhau là không chấp nhận được. Người ta sẽ ngay lập tức rời khỏi trang của bạn nếu nó giống như ví dụ bên trái.

Thuộc tính nội dung

Thuộc tính nội dung hoạt động kết hợp với các thuộc tính name và http-equiv và tiết lộ ý nghĩa/kiểu dữ liệu của thẻ meta cho công cụ tìm kiếm. Theo cách nói đơn giản, nó xác định nội dung chứa thẻ meta. Dưới đây là một ví dụ về thuộc tính nội dung được sử dụng trong thẻ meta:

Trong bối cảnh của thuộc tính http-equiv, thuộc tính nội dung xác định loại dữ liệu được gửi đến trình duyệt. Nhưng trước hết, hãy tập trung vào một giá trị rất quan trọng của thuộc tính nội dung.

Thuộc tính Noindex

Noindex là một thuộc tính meta tag thường được sử dụng cho mục đích SEO. Cơ bản, thuộc tính noindex cho phép bạn cho biết cho các công cụ tìm kiếm rằng họ không được sử dụng trang cụ thể đã được chỉ định trong các chỉ mục của họ.

Tương tự như thẻ meta robots, thuộc tính noindex thường được gọi là thẻ noindex vì việc sử dụng của nó, mặc dù nó là thuộc tính của thẻ meta.

Tham khảo  Checklist SEO cho việc thiết kế lại trang web

Ở đây là mã HTML của nó:

Dưới đây là một số ví dụ về các lệnh có thể được sử dụng trong thẻ meta robots ngoài noindex (chúng có thể được sử dụng kết hợp):

  • Nofollow: không theo dõi bất kỳ liên kết nào từ trang, và cũng không xem xét liên kết khi tính toán thứ hạng.
  • Index, nofollow: chỉ mục nội dung của trang, nhưng không theo dõi bất kỳ liên kết nào từ trang.

Thuộc tính này rất hữu ích khi bạn muốn ẩn dữ liệu nhạy cảm khỏi tìm kiếm tự nhiên. Ví dụ, bạn có thể có một khu vực trên trang web của mình chỉ có thể được truy cập bởi thành viên trả phí, và việc không sử dụng thẻ noindex sẽ khiến nội dung có thể truy cập được từ bất kỳ ai từ trang kết quả tìm kiếm.

Khi sử dụng chỉ thị robot trên trang của bạn, hãy đảm bảo trang không bị chặn bởi tệp robots.txt. Nếu không, công cụ tìm kiếm đơn giản sẽ không thể truy cập trang và xem chỉ thị được chỉ định trong thẻ <meta>.

Thuộc tính HTTP-equiv

Thuộc tính http-equiv hiển thị nội dung của tiêu đề HTTP và được các máy chủ sử dụng để thu thập thông tin bổ sung về trang. Đơn giản, trình duyệt chuyển đổi giá trị của thuộc tính http-equiv – được chỉ định bằng thuộc tính nội dung – sang định dạng tiêu đề HTTP phản hồi và xem chúng như thể chúng đến trực tiếp từ máy chủ.

Ở đây là một ví dụ về mã HTML:

Đây không phải là tất cả các giá trị của thuộc tính http-equiv, nhưng đây là một số giá trị có thể được sử dụng:

  • Content-security-policy: Chỉ định chính sách nội dung của tài liệu.
  • Content-type: Chỉ định mã hóa ký tự của tài liệu.
  • Default-style: Chỉ định bảng kiểu ưu tiên của tài liệu. Giá trị của thuộc tính nội dung phải khớp với giá trị của thuộc tính tiêu đề trên phần tử liên kết hoặc khớp với giá trị thuộc tính tiêu đề trên phần tử kiểu.
  • Refresh: Xác định tần suất (theo giây) mà tài liệu cần tự động làm mới.

Thuộc tính màu sắc

Thuộc tính màu sắc chịu trách nhiệm về mã hóa tài liệu. Nó xác định kiểu mã hóa ký tự của một trang web, cần được chỉ định để trình duyệt có thể hiển thị chính xác văn bản của tài liệu HTML trên trang. Nếu thẻ chứa dữ liệu mã hóa chứa lỗi, bạn chỉ thấy các ký tự lộn xộn trên trang.

Ở đây là mã HTML của nó:

Một trong những tiêu chuẩn mã hóa được sử dụng phổ biến nhất là UTF-8, với 96,6% các trang web được phân tích sử dụng nó. Nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt hiện đại và công cụ tìm kiếm. Một số tiêu chuẩn mã hóa khác bao gồm ISO-8859-1, Windows-1251 và Windows-1252, nhưng chúng chỉ được sử dụng bởi ít hơn 3% các trang web.

Không sử dụng nhiều tiêu chuẩn mã hóa trong một tài liệu duy nhất, vì điều này sẽ làm rối trình duyệt và công cụ tìm kiếm. Lượt đánh chỉ mục nội dung và hiển thị không chính xác của văn bản có thể xảy ra.

Ngày nay, hầu hết các công cụ tìm kiếm biết cách xác định mã hóa trang mà không cần sự trợ giúp bên ngoài. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên chỉ định mã hóa được sử dụng trong tài liệu để tránh gặp vấn đề.

<a> và <link>: Tạo liên kết cho phép người dùng điều hướng đến các trang web khác hoặc vị trí cụ thể trong các trang đó

Thẻ <a> được sử dụng để xác định các liên kết với các trang web khác, tệp tin hoặc phần cụ thể trong cùng một trang. Dưới đây là một ví dụ về mã HTML của nó:

Khi thêm vào mã HTML và đặt trong nội dung, ví dụ trên sẽ trông như sau.

<a> và <link>: Tạo liên kết cho phép người dùng điều hướng đến các trang web khác hoặc vị trí cụ thể trong các trang đó

Bây giờ, hãy tìm hiểu xem chúng ta có cần sử dụng từ khóa mục tiêu trong thẻ tiêu đề hay không. Câu trả lời ngắn gọn là có. Theo các nghiên cứu, việc sử dụng từ khóa mục tiêu trong thẻ tiêu đề có thể có tác động tích cực đến thứ hạng của một trang web. Từ khóa mục tiêu có thể giúp nâng cao thứ hạng, nhưng không có mối quan hệ trực tiếp giữa việc sử dụng từ khóa trong thẻ tiêu đề và việc tăng thứ hạng. Google đã lâu đã học cách phân tích ngữ nghĩa trang web mà không bị mắc kẹt vào thẻ duy nhất, như trước đây.

Điểm chính là bạn cần sử dụng từ khóa, nhưng chỉ với mục đích giúp cả công cụ tìm kiếm và người dùng hiểu được nội dung của trang của bạn, không hơn.

Bạn cũng có quyền chỉ định thông tin bổ sung khác trong tiêu đề, như giá, thương hiệu, tùy chọn giao hàng, v.v

Làm thế nào để kiểm tra xem thẻ của bạn có đúng không

Để tránh mắc phải lỗi trong các thẻ HTML của bạn có thể ảnh hưởng đến chất lượng quảng bá trang web của bạn, cần phải chạy một bài phân tích đầy đủ về trang web. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra toàn bộ trang web của mình bằng cách sử dụng công cụ SE Ranking Website Audit.

Phân tích chi tiết từng trang của trang web của bạn sẽ hiển thị những trang có các thẻ noindex, hreflang, canonical và alternate. Ngoài ra, công cụ cũng kiểm tra các tiêu đề và thẻ meta để đảm bảo tính duy nhất và tuân thủ các hạn chế về độ dài, xác định tất cả các bản sao và hình ảnh có thẻ alt trống, phân tích các thẻ h1-h6 và nhiều hơn thế nữa. Ngoài các lỗi và ý kiến, báo cáo cũng cung cấp gợi ý về cách giải quyết chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình thủ công tần suất kiểm tra dựa trên nhu cầu của bạn và tần suất thay đổi trang web.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi chỉ đề cập đến các thẻ và thuộc tính mà các chuyên gia SEO thường gặp phải. Bằng việc hiểu rõ về tầm quan trọng của mỗi phần tử này, cấu trúc và vai trò của chúng trên trang, bạn có thể xác định các lỗi sử dụng thẻ, phát triển đúng nhiệm vụ cho các lập trình viên và nhà văn nội dung, và có thể thậm chí tự thực hiện một số mã mà không cần sự trợ giúp.

Bạn không nhất thiết phải yêu thích các thẻ HTML, nhưng biết rõ những thẻ nào quan trọng cho tối ưu hóa trang web là điều bắt buộc. Nếu bạn muốn các công cụ tìm kiếm xếp hạng trang của bạn, hãy giúp chúng bằng cách cung cấp thông tin hữu ích và liên quan trong mã HTML.

Làm thế nào để kiểm tra xem thẻ của bạn có đúng không
Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại: TRANHUNG Digital

Andrew là một nhà tiếp thị nội dung, nhà văn, biên tập viên và người chủ trì buổi hội thảo tại SE Ranking, cũng như cộng tác viên khách hàng trên các phương tiện tiếp thị khác nhau. Anh ấy đam mê về nội dung, tiếp thị, mạng xã hội và các phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tận dụng kinh nghiệm của mình để giúp các công ty tiếp cận khán giả toàn cầu một cách hiệu quả hơn. Khi không viết về SEO và tiếp thị, anh ấy có thể được tìm thấy dành thời gian với mèo của mình, thưởng thức trò chơi video, xem quá nhiều bóng đá hoặc chơi đàn guitar (theo thứ tự đó).

Đánh giá bài viết