Cách Mở và Xử Lý Tệp XML: Hướng Dẫn Đầy Đủ

The worldwide data creation reached a new high of 79 zettabytes in 2021, and it’s expected to continue increasing rapidly, reaching 181 zettabytes by 2025, which is ten times the amount of data produced in 2016. Due to this exponential growth of data being produced and shared online, we need a way to accommodate this growth. This is where XML comes in, as one of the most popular and efficient ways of storing and moving data online. Understanding XML is crucial for website development.

An XML file contains XML code and ends with the file extension “.xml”. It uses tags to define the structure, storage, and transportation of the document over the internet. Here is a basic example of an XML file:

[XML file image]

The XML file consists of plain text and tags. The plain text represents the actual data being stored, such as student names and test scores. The tags indicate what the data is, such as “first name,” “last name,” or “score,” and instruct the software on how to handle the data. Tags are not visible to users, only to the software.

XML tags are arranged in a hierarchy, where each instance of a tag is called an element. Elements can contain other elements, creating a parent-child relationship. The topmost element is called the “root” element, which contains all other elements. In the example above, “studentsList” is the root element, containing two “student” elements. Each “student” element further contains elements like “firstName,” “lastName,” and “scores.” Starting and closing tags represent the beginning and end of each element.

XML code is often formatted with indentation to make it more readable for humans, without affecting how computers process the code.

XML, or “eXtensible Markup Language,” was published by the World Wide Web Consortium (W3C) in 1998 to address the challenges of large-scale electronic publishing. It has since become widely used for sharing structured information among people, computers, and networks. XML is both human- and machine-readable, meaning it can be easily interpreted by people and software.

The primary purpose of XML is to store data in a standardized format that can be easily shared across systems and platforms. XML does not perform any actions with the data itself; it requires other software to handle the data, such as sending, receiving, storing, or displaying it.

XML is often compared to HTML, another markup language. However, they serve different purposes. XML is used for storing and sharing data, while HTML is used for creating web pages.

In conclusion, XML is a powerful technology for storing and moving data online. Understanding XML is essential for web development and working with structured information efficiently.

XML là gì và được sử dụng như thế nào?

Vì các tệp XML là các tài liệu văn bản thuần, nên chúng rất dễ tạo, lưu trữ, vận chuyển và giải thích bởi cả máy tính và con người. Đây là lý do tại sao XML là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên internet. Nhiều ứng dụng phần mềm dựa trên web lưu trữ thông tin và gửi thông tin cho các ứng dụng khác dưới định dạng XML.

Dưới đây là những ứng dụng phổ biến nhất của XML hiện nay:

Vận chuyển thông tin kỹ thuật số

Định dạng văn bản của các tệp XML làm cho chúng dễ dàng di chuyển, vì vậy chúng được sử dụng rộng rãi để chuyển thông tin giữa các máy chủ web. Một số API như SOAP API và REST API gửi thông tin đến các ứng dụng khác được đóng gói trong các tệp XML.

Tham khảo  Tìm hiểu về JavaScript SEO & Những điều bạn cần biết

Tìm kiếm trên web

Vì XML xác định loại thông tin có trong tài liệu nên nó dễ dàng và hiệu quả hơn khi tìm kiếm trên web so với HTML, ví dụ. Giả sử bạn muốn tìm kiếm các bài hát của Taylor Swift. Sử dụng HTML, bạn có thể nhận lại kết quả tìm kiếm bao gồm cả các cuộc phỏng vấn và bài viết đề cập đến các bài hát của cô ấy. Sử dụng XML, kết quả tìm kiếm sẽ bị hạn chế chỉ trong phạm vi các bài hát.

Ứng dụng máy tính

Các tệp XML cho phép các ứng dụng máy tính dễ dàng cấu trúc và lấy dữ liệu mà chúng cần. Sau khi lấy dữ liệu từ tệp, các chương trình có thể quyết định làm gì với dữ liệu đó. Điều này có thể có nghĩa là lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khác, sử dụng nó trong phần backend của chương trình hoặc hiển thị nó trên màn hình.

Ngoài ra, một số định dạng tệp phổ biến được xây dựng bằng XML. Hãy xem các phần mở rộng tệp của Microsoft Office .docx (cho tài liệu Word), .xlsx (cho bảng tính Excel) và .pptx (cho bài thuyết trình PowerPoint). Chữ “x” ở cuối các phần mở rộng tệp này đại diện cho XML.

Trang web và ứng dụng web

Trang web và ứng dụng web có thể lấy nội dung cho trang của họ từ các tệp XML. Đây là một ví dụ phổ biến về cách các ngôn ngữ đánh dấu XML và HTML làm việc cùng nhau.

Các mô-đun mã XML có thể xuất hiện trong một tệp HTML để giúp hiển thị nội dung trên trang. Điều này làm cho XML đặc biệt phù hợp với các trang web tương tác và các trang có nội dung thay đổi động. Tùy thuộc vào người dùng hoặc kích thước màn hình, một tệp HTML có thể chọn chỉ hiển thị một số phần tử cụ thể trong mã XML, mang đến trải nghiệm duyệt web cá nhân hóa cho khách truy cập.

XML so với HTML

Cả XML và HTML đều chứa văn bản và các thẻ chỉ dẫn phần mềm cách sử dụng nó. Tuy nhiên, trong khi các thẻ XML chỉ định loại dữ liệu, các thẻ HTML chỉ định cách dữ liệu được hiển thị. Nói một cách ngắn gọn, XML được sử dụng để biểu diễn và chia sẻ thông tin có cấu trúc, trong khi HTML được sử dụng để hiển thị nội dung trên trang web.

Ngoài mục đích của chúng, có một sự khác biệt quan trọng khác giữa các thẻ XML và HTML.

Khi lập trình trong HTML, một nhà phát triển phải sử dụng các thẻ từ thư viện thẻ HTML hoặc một bộ thẻ chuẩn hóa. Mặc dù bạn có thể làm nhiều việc với các thẻ này, nhưng số lượng thẻ có hạn. Điều này có nghĩa là chỉ có một số cách bạn có thể cấu trúc nội dung trên một trang web.

XML không có giới hạn này, vì không có thư viện thẻ XML được thiết lập sẵn. Thay vào đó, nhà phát triển có thể tạo một số lượng không giới hạn các thẻ tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu dữ liệu của họ. Sự tùy chỉnh mở rộng này chính là “X” trong XML.

Để tạo các thẻ tùy chỉnh, một nhà phát triển viết một Document Type Definition (DTD), đó là phiên bản thư viện thẻ của XML. DTD của một tệp XML được chỉ định ở đầu tệp và cho phần mềm biết mỗi thẻ có ý nghĩa gì và làm gì với nó.

Ví dụ, một tệp XML chứa thông tin cho hệ thống đặt chỗ có thể có một thẻ tùy chỉnh “<res_start>” để xác định thời gian bắt đầu đặt chỗ. Bằng cách đọc DTD, một chương trình xử lý tệp này sẽ biết ý nghĩa của mã “<res_start>7:00 PM PST</res_start>”, và có thể sử dụng thông tin trong thẻ một cách tương ứng. Điều này có thể có nghĩa là gửi dữ liệu này trong một email xác nhận hoặc lưu trữ nó trong một cơ sở dữ liệu khác.

Tham khảo  Bí quyết thành công với blog: Định nghĩa, loại blog và lợi ích chi tiết

Tóm lại: Một tệp XML là một tệp được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng các phần tử phân cấp. Dữ liệu được lưu trữ trong các tệp XML có thể được đọc bởi các chương trình máy tính với sự trợ giúp của các thẻ tùy chỉnh, cho biết loại phần tử.

Hãy xem một số trường hợp sử dụng cho ngôn ngữ mở rộng này dưới đây.

Cách mở tệp XML

Vì các tệp XML là các tệp văn bản, bạn có thể mở chúng theo một số cách khác nhau. Nếu bạn chỉ xem các tệp XML đôi khi, bạn có thể mở chúng trực tiếp trong trình duyệt ưa thích của bạn. Nếu bạn thường xem, chỉnh sửa và định dạng lại các tệp XML, hãy sử dụng một trình chỉnh sửa XML trực tuyến hoặc một trình chỉnh sửa văn bản trên máy tính của bạn.

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn cách mở tệp XML bằng mỗi chương trình này.

Cách mở tệp XML bằng trình duyệt web

Tất cả các trình duyệt web hiện đại cho phép bạn đọc các tệp XML ngay trong cửa sổ trình duyệt. Tương tự như ví dụ về menu từ trước đó, bạn có thể chọn một tệp XML từ thiết bị của bạn và chọn mở nó bằng trình duyệt web của bạn. Dưới đây là cách một tệp trông trong Google Chrome:

Cách mở tệp XML bằng trình duyệt web

Mặc dù văn bản sẽ có hình dạng khác nhau theo trình duyệt, bạn nên có thể dễ dàng phân tích nội dung của tệp và cũng có thể ẩn và hiển thị các phần tử cụ thể.

Nếu có lỗi trong tệp, trình duyệt của bạn sẽ thông báo cho bạn bằng một cửa sổ lỗi. Google Chrome sẽ hiển thị một thông báo lỗi như sau:

Cách mở tệp XML bằng trình duyệt web

Lưu ý rằng trình duyệt của bạn sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa tệp theo cách này. Để thay đổi tệp, bạn cần sử dụng một công cụ chuyên dụng.

Cách mở tệp XML bằng trình chỉnh sửa XML trực tuyến

Bạn có thể sử dụng một trình chỉnh sửa tệp văn bản trực tuyến miễn phí để xem các tệp XML của bạn, thay đổi nội dung của chúng hoặc chuyển đổi chúng sang các định dạng tệp khác. Chúng tôi đề xuất XML Viewer của Code Beautify cho mục đích này.

Trong công cụ này, nhấp vào Duyệt để tải lên một tệp từ máy tính của bạn. Sau khi tải lên, bạn có thể chỉnh sửa tệp ở bên trái và xem cấu trúc của nội dung XML ở bên phải.

Cách mở tệp XML bằng trình chỉnh sửa XML trực tuyến

Nguồn ảnh

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, nhấp vào Lưu & Chia sẻ để tạo một tệp XML mới.

Code Beautify cũng cung cấp nhiều công cụ chuyển đổi miễn phí để chuyển đổi các tệp XML của bạn sang các định dạng lưu trữ dữ liệu phổ biến khác như JSON và CSV.

Cách mở tệp XML bằng trình chỉnh sửa văn bản

Tương tự như bất kỳ tệp văn bản nào khác, bạn có thể mở các tệp XML trong bất kỳ trình chỉnh sửa văn bản nào. Tuy nhiên, các trình chỉnh sửa thông thường như Notepad và Word có thể không hiển thị các tệp XML của bạn với màu sắc hoặc thụt lề. Điều này làm cho tệp trở nên khó đọc, như ví dụ dưới đây.

Cách mở tệp XML bằng trình chỉnh sửa văn bản

Bạn nên chọn một trình chỉnh sửa văn bản chuyên dụng sẽ nhận dạng định dạng .xml và hiển thị các tệp của bạn tương ứng. Đối với PC, Notepad++ là một lựa chọn phổ biến. Đối với Mac, hãy thử Xmplify hoặc Eclipse.

Hoặc, bạn có thể sử dụng một trình chỉnh sửa văn bản đơn giản và áp dụng thụt lề vào các tệp của bạn bằng cách sử dụng một công cụ định dạng XML trực tuyến miễn phí.

Nếu hệ thống của bạn triển khai các tệp XML, hầu như chắc chắn sẽ viết tất cả các tệp này cho bạn. Nếu bạn muốn thực hành viết các tệp XML cơ bản của riêng bạn, bạn có thể làm điều đó trong một trình chỉnh sửa văn bản. Hãy cùng đi qua cách tạo một tệp XML dưới đây.

Cách tạo tệp XML

 • Mở trình chỉnh sửa văn bản theo sở thích của bạn.
 • Trên dòng đầu tiên, viết một khai báo XML.
 • Đặt phần tử gốc của bạn dưới khai báo.
 • Thêm các phần tử con vào trong phần tử gốc.
 • Kiểm tra tệp của bạn để tìm lỗi.
 • Lưu tệp của bạn với phần mở rộng .xml.
 • Kiểm tra tệp của bạn bằng cách mở nó trong cửa sổ trình duyệt.
 • Tham khảo  Bước 4: Sửa các liên kết chuyển hướng

  1. Mở trình chỉnh sửa văn bản theo sở thích của bạn.

  Tôi sẽ sử dụng Sublime Text trong demo này vì nó miễn phí và hoạt động trên hệ điều hành macOs, Linux và Microsoft.

  1. Mở trình chỉnh sửa văn bản theo sở thích của bạn.

  2. Trên dòng đầu tiên, viết một khai báo XML.

  Khai báo này cho biết ứng dụng chạy tệp rằng ngôn ngữ là XML.

  2. Trên dòng đầu tiên, viết một khai báo XML.

  3. Đặt phần tử gốc của bạn dưới khai báo.

  Mỗi tệp XML có một phần tử gốc, chứa tất cả các phần tử con khác. Phần tử gốc được viết dưới khai báo.

  3. Đặt phần tử gốc của bạn dưới khai báo.

  Trong tệp ví dụ này, “<root_element>” là thẻ mở đầu cho phần tử gốc, và “</root_element>” là phần tử đóng. Tất cả các phần tử khác sẽ nằm giữa các thẻ này.

  Bạn có thể thay thế “root_element” trong cả hai thẻ bằng một tên phù hợp với thông tin bạn đang lưu trữ.

  4. Thêm các phần tử con vào trong phần tử gốc.

  Tiếp theo, thêm các phần tử con vào giữa thẻ mở và thẻ đóng của phần tử gốc. Bạn có thể lồng một phần tử con trong một phần tử con khác.

  Giống như phần tử gốc, mỗi phần tử con cần một thẻ mở và một thẻ đóng. Sau khi thêm các thẻ con, tệp của bạn sẽ trông như thế này:

  4. Thêm các phần tử con vào trong phần tử gốc.

  Các trường hợp của “root_element”, “child_element” và “Nội dung” có thể được thay thế bằng các tên phù hợp hơn với tệp của bạn.

  5. Kiểm tra tệp của bạn để tìm lỗi.

  Hãy kiểm tra lại. Có bất kỳ thẻ đóng nào bị thiếu? Có bất kỳ ký tự “&” dư thừa nào không? Khai báo loại tài liệu có xuất hiện sau phần tử đầu tiên trong tài liệu không? Đây chỉ là một số lỗi có thể xảy ra.

  Lưu ý rằng dòng 5 được làm nổi bật dưới đây. Đó là vì thẻ đóng của “child_element_2” thiếu một dấu ngoặc đơn.

  5. Kiểm tra tệp của bạn để tìm lỗi.

  6. Lưu tệp của bạn với phần mở rộng .xml.

  Như đã nói ở trên, một tệp XML kết thúc bằng phần mở rộng tệp “.xml”. Vì vậy, hãy đảm bảo lưu tệp của bạn với phần mở rộng đó.

  Cách tạo tệp XML: trình chỉnh sửa văn bản Sublime được lưu với phần mở rộng tệp ".xml".7. Kiểm tra tệp của bạn bằng cách mở nó trong cửa sổ trình duyệt.

  Cuối cùng, hãy kiểm tra xem tệp của bạn hoạt động bằng cách kéo và thả nó vào một tab trình duyệt mới hoặc cửa sổ.

  7. Kiểm tra tệp của bạn bằng cách mở nó trong cửa sổ trình duyệt.

  Câu hỏi thường gặp về tệp XML

  Vẫn còn câu hỏi về tệp XML? Không vấn đề. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về loại tệp này, cùng với câu trả lời.

  Tôi có thể mở tệp XML trong Excel được không?

  Có. Mở Excel và nhấp vào Tệp > Mở. Tìm tệp XML trên máy tính của bạn và nhấp Mở. Một tệp XML sẽ trông giống như thế này trong Excel:

  Can I open an XML file in Excel?

  Tôi có thể mở tệp XML trong Word được không?

  Có. Mở Word và nhấp vào Tệp > Mở. Tìm tệp XML trên máy tính của bạn và nhấp Mở. Một tệp XML sẽ trông giống như thế này trong Word:

  Can I open an XML file in Word?

  Làm thế nào để chuyển đổi tệp XML thành PDF?

  Để chuyển đổi tệp XML thành PDF, bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí như Convert XML to PDF online. Chỉ cần nhấp vào nút Chọn tệp, chọn tệp XML từ máy tính của bạn và nhấp Mở. Sau đó nhấp vào nút Chuyển đổi ngay.

  How do I convert an XML file into a PDF?

  Làm thế nào để khôi phục lại một tệp XML?

  Dù bạn đã xóa một tệp XML một cách vô tình, ổ đĩa của bạn bị hỏng, hoặc đơn giản là bạn không thể tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại một tệp XML bằng một công cụ phục hồi tệp tin như iBeesoft Data Recovery. Chỉ cần tải xuống và mở công cụ trên máy tính của bạn, chọn loại tệp “Tệp khác”, sau đó chọn nơi bạn muốn tìm kiếm trên máy tính của bạn và nhấp Quét.

  How do I recover an XML file?

  Bạn sẽ thấy một danh sách kết quả. Bạn có thể sắp xếp theo .xml, chọn tệp và nhấp phục hồi.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình này, hãy xem hướng dẫn từng bước để khôi phục lại một tệp XML bị mất hoặc sửa chữa một tệp bị hỏng bằng iBeesoft.

  Làm thế nào để nhận xét trong XML?

  Để nhận xét trong một tệp XML, đặt văn bản trong các thẻ . Đây là một ví dụ về một bình luận:

  Lưu ý rằng cú pháp này cũng được sử dụng để nhận xét trong HTML.

  Hiểu về XML

  Dù không thú vị như cuộn trang parallax hay đột phá như học máy, XML là một trong những công nghệ quan trọng nhất trên web ngày hôm nay. Bạn có thể để lập trình viên xử lý mã, nhưng hiểu rõ về XML sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về cách các trang web, bao gồm trang web của bạn, cung cấp nội dung.

  Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại: TRANHUNG Digital

  Đánh giá bài viết
  Contact Me on Zalo